Tid for ettertanke

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det er turbulente tider i helsevesenet – særlig ved sykehusene – og ingen utsikter til snarlige og enkle løsninger. Men løsninger må finnes, og legene har særlig gode muligheter til å bidra til å finne disse. Det sitter leger i sentrale posisjoner på alle nivåer i helsevesenet. Og, ikke minst, legene møter pasientene daglig på legekontorene og ved sykesengen. Kanskje kan den stille uke, påskeuken, brukes til å samle tankene og finne konstruktive løsninger?

I Tidsskriftets påskenummer har vi som vanlig forsøkt å samle artikler med mange ulike temaer. Vi håper alle vil finne noe av interesse og til ettertanke. God påske!

Anbefalte artikler