Identifikasjon av celler som initierer malignt melanom

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tumorinitierende celler som har evne til selvfornying og differensiering, også kalt tumorstamceller, er nå funnet i maligne melanomer.

  Malignt melanom er en kreftform som ofte er resistent mot kjemoterapi, og prognosen er dårlig når sykdommen har metastasert. En amerikansk forskningsgruppe har nå funnet såkalte tumorstamceller i maligne melanomer, kjennetegnet ved uttrykk av proteinet ABCB5 (1).

  Ved hjelp av menneske-til-mus-xenotransplantasjonsstudier påviste gruppen at melanomceller som uttrykte dette proteinet, hadde overlegen evne til å etablere melanomsvulster. Det ble dannet heterogene svulster med celler som både var positive og negative for ABCB5-proteinet. Musene ble behandlet med antistoff mot proteinet, noe som induserte antistoffavhengig cytotoksisitet og hemmet tumorvekst.

  – Dette er spennende resultater, sier overlege ved Radiumhospitalet og leder i Norsk melanomgruppe Kari Dolven Jacobsen. – Man har dessverre lite å spille på hvis denne sykdommen har spredt seg, og nye terapeutiske mål er velkomne.

  Funnene er gjort i musemodeller. De kan være svært viktige, men må testes ut på humant materiale for å finne ut om tilsvarende mekanismer gjelder her. Det er nok lang vei frem, men denne forskningen kan kanskje føre til en behandling som kan rettes mer spesifikt mot tumorinitierende celler. Det er også interessant at ABCB5-blokade har vist seg å reversere melanomcellenes resistens mot doksorubicin, som vanligvis ikke har noen klinisk effekt på melanomceller (2). Vi vil følge denne forskningen med stor interesse, sier Dolven Jacobsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media