Hvordan behandle lokalisert prostatakreft?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Antiandrogenbehandling virker kun hos prostatakreftpasienter som ikke har andre sykdommer.

For prostatakreftpasienter gir seks måneders antiandrogenbehandling i kombinasjon med stråleterapi høyere overlevelse enn strålebehandling alene – men kun hvis de ikke har andre sykdommer.

Forskere har tidligere påvist at antiandrogenbehandling i seks måneder kombinert med stråleterapi øker overlevelsen i forhold til bare det siste. Men komorbiditet kan øke de negative virkningene av antiandrogenbehandling.

206 pasienter ble randomisert til enten stråleterapi og antiandrogenbehandling eller bare stråleterapi. De hadde lokalisert prostatacancer (T1b til T2b), men ufordelaktige biokjemiske, histologiske eller bildediagnostiske markører (henholdsvis PSA > 10 ng/ml, Gleason-skår 7 samt tegn på ekstrakapsulær invasjon). Gjennomsnittsalder ved randomiseringen var 73 år. Komorbiditetsgraden ble vurdert retrospektivt ved hjelp av en validert skala. Oppfølgingsperioden var ca. åtte år.

Blant dem uten komorbiditet var mortaliteten fire ganger så høy hos dem som kun fikk stråleterapi som hos dem som fikk antiandrogenterapi i tillegg (hasardratio 4,2). For mennene med moderat eller svær komorbiditet var mortaliteten den samme uansett behandlingsregime.

– Dette er en spennende og vel tilrettelagt undersøkelse som underbygger det behandlingsregime som brukes i Danmark. Den vil gjøre det lettere å informere pasienter med prostatakreft om betydningen av og risikoen ved adjuvant hormonterapi ved stråleterapi, sier Steen Walter ved Urologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (2).

Anbefalte artikler