Hvor nyttig er rutinemåling av hodeomkretsen?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Økt hodeomkrets ved rutinekontroll avslører først og fremst hydrocephalus. Barn med intrakraniale svulster får langt mer dramatiske symptomer. Det viser en norsk studie.

Sverre Morten Zahl og Knut Wester (til høyre), artikkelens første- og andreforfatter. Foto Fotoseksjonen Universitetet i Bergen

Det har vært allment antatt at spedbarn med intrakraniale ekspansive tilstander som hydrocephalus og svulster ikke nødvendigvis får typiske trykksymptomer, men at de kompenserer med økning i hodestørrelse – altså at trykket utvider skallens volum i stedet for å gi uttalte trykksymptomer. Denne antakelsen er grunnlaget for at man i så godt som alle vestlige land måler hodeomkretsen regelmessig ved spedbarnskontrollene det første leveåret mens skallen fortsatt er ettergivelig. Tanken er altså at man skal kunne oppdage tilstanden så tidlig som mulig, før andre og mer dramatiske symptomer opptrer og før hjernen eventuelt blir varig skadet av trykket.

– Overraskende nok viser det seg at det nesten ikke foreligger vitenskapelig dokumentasjon av at denne rutinen faktisk har noe for seg og hva den eventuelt kan gi, sier Sverre Morten Zahl, førsteforfatter av artikkelen Routine mesurements of the head cicumference as a tool for disclosing intracranial expansions in infants; what is the gain? (1). For tiden er han turnuslege i distrikt.

– Vi utførte en studie som omfattet alle norske barn under fem år innlagt med intrakraniale ekspansive tilstander i perioden 1999 – 2002. Studien inkluderte 298 barn. 58 % hadde hydrocephalus, 19 % hadde en intrakranial svulst og hos 23 % var det andre diagnoser, i de fleste tilfellene cyster.

Hos hele 72 % av hydrocephaluspasientene var rutinemessig påvist økt hodeomkrets det symptomet som førte til diagnosen og innleggelsen, andre trykksymptomer som sutring og kvalme/oppkast var langt sjeldnere (8 – 9 %). Bare 5 % av svulstpasientene ble henvist grunnet økt hodeomkrets. Hos de aller fleste av disse var kvalme/oppkast, hodepine, ustøhet og slapphet de viktigste symptomene. Bare sju barn over ti måneder ble innlagt på grunn av økt hodeomkrets, sier Zahl.

Artikkelen publiseres i marsutgaven 2008 i det prestisjetunge tidsskriftet Pediatrics (http://pediatrics.aappublications.org)


Hydrocephalus: Også kalt vannhode. Misforhold mellom produksjon og eliminasjon av cerebrospinalvæske, slik at det hoper seg opp cerebrospinalvæske i hjernens hulromsystem. Dermed øker det intrakraniale trykket.

Anbefalte artikler