Legeforeningen i mediene

Artikkel

Dag Hjelle, fungerende sjef for Forsvarets sanitet, skriver i et brev til Forsvarssjefen at et økende antall kvinnelige medisinstudenter er hovedårsaken til legemangelen i Forsvaret. Blant annet skriver han at dagens ordning med å bruke vernepliktige leger ikke er like attraktiv for kvinner som for menn. Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening, er enig i at den økte kvinneandelen på medisinstudiet er én årsak til at Forsvaret mangler leger, men at det er andre forhold som gjør det mindre aktuelt for mange. Hun peker bl.a. på lønnsnivået. – Myndighets- og ansvarsforhold er andre viktige årsaker til at leger vegrer seg, sier hun.

ABC Nyheter 19.2. 2008

Seks av ti nordmenn søker helseråd på Internett, gjerne før de går til legen. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, sier at mange leger merker den økte nettbruken blant pasientene. Han mener at myndighetenes informasjon kan være utmerket, men at den også er farget av hvor det skal spares eller settes inn ressurser. Legemiddelindustriens informasjon er preget av at noen vil selge noe, mens interessegrupper kan ha en politisk agenda bak det de legger ut, sier han til Dagbladet. Kristoffersen er ikke redd for at folk skal slutte å gå til legen. De siste årene har antallet konsultasjoner ligget stabilt på 12,5 millioner.

Dagbladet 21.2. 2008

De ansatte ved på Rikshospitalet slår ring om sykehusdirektør Åge Danielsen. Olaug Villanger, hovedtillitsvalgt ved sykehuset, sier til Dagens Næringsliv at det vil være et overgrep mot sykehuset å kaste Danielsen. Mandag 25. februar var det allmøte blant de 1 000 legene som er ansatt ved Rikshospitalet. De ansatte ser med uro på ventede nedskjæringer og nedbemanninger. Sykehuset skal kutte kostnader på 400 millioner kroner. – Alle ansatte ved Rikshospitalet har en unison bekymring for konsekvensene dersom Danielsen presses ut. Blir han kastet, vil det gå ut over såvel pasienter som ansatte, det vil ramme omstillingsprosessen ved sykehuset, og det vil ramme hovedstadsprosessen, sier Olaug Villanger.

Dagens næringsliv 22.2. 2008

Anbefalte artikler