Underernæring øker risikoen for dårlig prognose etter hjerneslag

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Apopleksipasienter som er underernært, har dårligere prognose enn pasienter som ikke lider av underernæring. Dette gjelder særlig for dem som var underernært før slaget, men også dem som havnet i en slik tilstand innen en uke etterpå.

Observasjonsstudien fra Sør-Korea omfattet 131 pasienter med iskemisk apopleksi (1). Ernæringsstatus ble vurdert innen det første døgnet og en uke etter symptomdebut. Kriteriene for underernæring var vekttap (10 % i de forutgående tre måneder eller 6 % i uken etter innleggelsen), lav vekt i forhold til standardvekt, lavt nivå av albumin, ferritin og prealbumin. Andelen underernærte steg fra 12 % ved innleggelsen til 20 % en uke etter innleggelsen.

Underernæring ved innleggelsestidspunktet var assosiert med økt risiko for postapopleksikomplikasjoner, inkludert pneumoni, myokardinfarkt og dyp venetrombose (OR 6,7), og også med risikoen for status som underernært uken etter (OR 14,9). Forskerne fant at underernæring etter en uke økte risikoen for dårligere prognose tre måneder etter (OR 4,5).

– Et vekttap på over 10 % de siste tre måneder før et hjerneslag gir mistanke om at personen har en annen alvorlig sykdom. Det er neppe ernæringsstatusen i seg selv som er skyld i den dårligere prognosen. I danske apopleksiavsnitt er det stigende oppmerksomhet omkring ernæringsscreening, sier Gudrun Boysen ved Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital (2).

Anbefalte artikler