Nettverk tar opp vold mot barn

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er viktig at leger som har kontakt med de minste barna har kunnskap om signaler på mishandling og at de tenker «verste fall» når de ser en skade.

  Det mener Jens Grøgaard, klinikksjef ved Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus. Han er en av fagpersonene som er med i det nyopprettede nettverket www.reddesmaa.no. Nettverket har laget en underskriftsliste på nettet for å politikerne til å igangsette tiltak mot fysisk mishandling av de yngste barna mellom 0 og 6 år og å øke folks bevissthet rundt dette. Grøgaard mener at leger når de undersøker barn, må ha i bakhodet at skaden kan ha en annen årsak enn den som blir oppgitt.

  – Ribbensbrudd eller hodeskade kan for eksempel ikke forklares av at barnet har falt ut av en 40 cm høy seng, sier han.

  Han forteller at det ofte er lite man kan se på utsiden når det gjelder spedbarn. De kan ha ernæringsproblemer og gulpe mye, og legen vil da ofte tenke på infeksjon heller enn at det er symptomer på mishandling. Mange spedbarn er også for det meste i hjemmemiljø, og leger er da blant de få som kommer i kontakt med dem.

  – Det er viktig at legen ser på hvordan barnet oppfører seg under konsultasjonen, på de små uttrykkene for om barnet har det bra eller ikke. Alle grupper som har kontakt med barn, må ha kunnskap om signaler på mishandling, sier Grøgaard.

  Klinikksjefen understreker at leger ikke må være redd for å melde fra til barnevern eller politi ved mistanke, og at de ikke trenger å ha bevis.

  – En del synes det er ekkelt å blande seg inn i privatlivet til en familie, men dette er nødvendig, og en plikt etter norsk lov, understreker han.

  Nettverket krever nå at myndighetene sikrer både nødvendige ressurser, faglig bemanning, lovverk og effektivt samarbeid mellom de tjenester som skal beskytte og hjelpe de minste, redde barna. Det mener også at alle offentlige hjelpere som møter mennesker i krise, må pålegges å finne ut av hvordan barna i familien ivaretas, og å ha direkte kontakt med barna. Rundt 3 500 personer, hvorav mange leger, har så langt undertegnet oppropet på www.reddesmaa.no, og Grøgaard oppfordrer landets leger til å sette seg på listen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media