Kriminalisering av sexkjøp

Berit Schei Om forfatteren
Artikkel

Jessen, L.

Det ideelle offer

Andre tekster om prostitusjon. 365 s Oslo: Koloritt forlag, 2007. Pris NOK 298

ISBM 978-82-92395-42-4

Redaktøren, Liv Jessen, er utdannet sosionom og en ivrig debattant i mediene på bakgrunn av 23 års erfaring ved Pro Sentret – et norsk kompetansesenter for prostitusjon – som hun nå leder. Hun er en varm motstander av kriminalisering av sexkjøp. I Norge har vi lenge hatt lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, men regjeringen ønsker nå en lovutvidelse slik at forbudet skal gjelde kjøp også fra voksne, i samsvar med blant annet svensk lovgivning. Dette er et ledd i bekjempelsen av prostitusjon og menneskehandel.

Jessen bekjenner i forordet at hun tidligere hadde en enkel «radikalfeministisk» forståelse av prostitusjon. Da trodde hun at jobben besto i å «frelse de stakkars horene». Nå vil hun heller frelse leseren for sitt syn: Kriminalisering er et onde! Hennes utvalg av bidrag reflekterer dette – det er blitt en lite gjennomarbeidet og kvalitetsmessig ujevn samling av litt av hvert om prostitusjon.

Blant bidragsyterne finner vi to svenske kvinner som definerer seg som sexarbeidere, hun som leder de prostituertes interesseorganisasjon i Norge og en aktivist for prostituertes rettigheter. Flere bidrag skriver seg fra arbeid ved Pro Sentret, andre innlegg er basert på egen forskning. Annete Brunovski skriver lærerikt om hjelp til ofre for menneskehandel. Basert på sin masteroppgave skriver Irina Polykovas interessant om hallikens ulike roller. May-Len Skilbrei etterlyser kunnskap om prostitusjonens historie i Oslo. Hun reflekterer over nåtidens debatt i lys av tidligere tider. Per Kristian Dotterud mener at tilhengere av kriminalisering er «ideologisk fartsblinde» og sammenlikner dette med venstresidens støtte til Pol Pots terrorregime. Lars Gule argumenterer for at salg-kjøp-situasjonen rundt seksuelle tjenester er en formelt likeverdig relasjon. Det er umyndiggjøring av de prostituerte at de ikke kan bli straffet, mens de som kjøper sex kan bli det. Han hevder at norske myndigheter «med åpne øyne velger å forsterke ydmykelsen av prostituerte». Prostituerte sammenliknes med fotballspillere i Ida Erstads og Thomas Hylland Eriksens innlegg. De bærer begge på drømmen om migrasjon fra fattigdom. Fotballspillere må sjelden bryte lover. Prostituertes arbeid anerkjennes ikke. Moralsk forargelse og stigmatisering hindrer dem retten til arbeid.

Boken avsluttes med Pye Jacobsens fortelling om Taisha fra Brasil som selger sex i Portugal. Etterpå får hun sine drømmer oppfylt: «en liten klädbutik i Rio de Janerio, precis som planerat». Dette er siste setning i Jessens samling av «andre tekster» om prostitusjon. Den kan likevel bidra til nyansering av stereotypier og utfordrer oss til å sette bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel på dagsordenen også innen våre fagfelter.

Anbefalte artikler