Samarbeid med dialog og avtaler

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Det er nå forhandlet frem en sentral samarbeidsavtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene. Blant dem er Legeforeningen.

Helseminister Sylvia Brustad møtte blant annet fra v. Gerd Kristiansen, nestleder i Fagforbundet, Marit Stykket, president i NITO, Lisbeth Normann, leder i Sykepleierforbundet, Gunn Olander, leder i Delta og Torunn Janbu. Foto Cecilie Bakken

Partene vil møtes ca. hver annen uke i et kontaktforum. Møtene skal bidra til å sikre gjensidig informasjon og diskusjon om utvikling av spesialisthelsetjenesten og omstillinger.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sier at samarbeidsavtalen også dreier seg om å gjøre sykehusene til en best mulig arbeidsplass med god dialog, og hvor de ansatte trekkes godt inn i omstillingsprosessene.

– Vi vil nå la noen pilotsykehus teste hvordan omstillinger kan utføres på best måte, i samarbeid med de ansatte, sier hun. Brustad understreker at helsetjenesten er i konstant omstilling, blant annet på grunn av stadig ny og bedre teknologi og behandlingsmuligheter, og at samarbeid også derfor er sentralt.

– Det er positivt at man nå har fått en overordnet avtale som klart sier at dialog og gjensidig informasjon er det som skal danne grunnlaget for godt samarbeid, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Når sentrale parter så tydelig beskriver hvordan man skal få til et godt samarbeid, håper presidenten at det også får innflytelse på hvordan man legger til rette for samarbeid lokalt. – For å sikre gode omstillinger og forutsigbarhet i helsetjenestetilbudet, må omstillinger skje etter langsiktig planlegging og grundige konsekvensutredninger. Nå tydeliggjøres det i tillegg fra sentralt nivå hvor viktig det er med ansattes medvirkning, noe som også må gjelde i de lokale prosessene, sier hun.

Anbefalte artikler