Seksuell dysfunksjon hos menn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 448 – 52.

  I Tidsskriftet nr. 4/2008, side 448: Oppgitte interessekonflikter skal være: Kjell-Olav B. Svendsen har mottatt honorar fra Pfizer, Bayer, Lilly, AstraZenica for foredrag. Alexander Schultz har mottatt honorar fra flere legemiddelfirmaer for foredrag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media