Seksuell dysfunksjon hos menn

Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 448 – 52.

I Tidsskriftet nr. 4/2008, side 448: Oppgitte interessekonflikter skal være: Kjell-Olav B. Svendsen har mottatt honorar fra Pfizer, Bayer, Lilly, AstraZenica for foredrag. Alexander Schultz har mottatt honorar fra flere legemiddelfirmaer for foredrag.

Anbefalte artikler