Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Kvinner som er eller var aktive røykere, har lavere mammografitetthet enn de ikke-røykende.

Kvinner med høy mammografitetthet har fire til seks ganger så høy risiko for brystkreft som dem med lav mammografitetthet. Jo mer en kvinne røyker, desto lavere er mammografitettheten.

Det viser Yngve Bremnes i sin doktoravhandling, der han har sett på sammenhenger mellom hormoner, røyking og mammografitetthet. – Dette kan tyde på at den eventuelt kreftfremkallende effekten røyking har på brystvevet ikke går gjennom mammografitetthet, sier Bremnes.

De som fikk hormonbehandling i overgangsalderen, hadde høyere mammografitetthet enn de som ikke var under slik behandling. Undersøkelser av hvilke typer hormoner som påvirket mammografitettheten, avdekket at det kun var kontinuerlig behandling med en kombinasjon av østrogen og progesteron som førte til klart høyere tetthet. Hos dem som ikke fikk hormonbehandling i overgangsalderen, fant Bremnes en sammenheng mellom høye konsentrasjoner av insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) og høy mammografitetthet.

– Selv om det trengs flere studier, støtter disse resultatene vår teori om at mammografitetthet kan brukes som surrogatendepunkt i studier om sammenhengen mellom IGF-1 og brystkreft hos kvinner etter overgangsalderen, sier Bremnes.

Han disputerte for dr.med.-graden ved Universitetet i Tromsø med avhandlingen Hormones, smoking and mammographic density in postmenopausal Norwegian women – The Tromsø Mammography and Breast Cancer Study 19.10. 2007.


Mammografitetthet: Måles på røntgenbilder og beskriver vevstettheten i brystet.

Insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1): Peptid som likner på insulin. Blir produsert i leveren og andre vev ved stimulering av veksthormonet. IGF-1 stimulerer til lengdevekst i knokler.

Anbefalte artikler