Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Studien begynte som en studentoppgave ved Universitetet i Bergen.

I 2001 ønsket medisinstudent Sverre Morten Zahl å skrive den obligatoriske særoppgaven innen nevrokirurgi. Knut Wester ble hans veileder. Ideen til oppgaven fikk Wester etter å ha vært på et seminar om nytten av rutinekontroller av spedbarn. Der fremholdt en engelsk foredragsholder at rutinemålinger av hodeomkretsen ikke hadde noen verdi. Wester syntes det hørtes underlig. Et litteratursøk viste at denne svært vanlige rutinen faktisk ikke var basert på kliniske fakta i det hele tatt.

Zahl og Wester ble møtt med stor velvilje da de kontaktet landets barneavdelinger. De sier at det ville ha vært umulig å gjennomføre studien uten deres hjelp.


Hydrocephalus: Også kalt vannhode. Misforhold mellom produksjon og eliminasjon av cerebrospinalvæske, slik at det hoper seg opp cerebrospinalvæske i hjernens hulromsystem. Dermed øker det intrakraniale trykket.

Anbefalte artikler