Nyttig helsepolitisk diskusjon

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Utfordringer i spesialisthelsetjenesten i tiden fremover og videreutvikling av fastlegeordningen sto på programmet da Stortingets helse- og omsorgskomité og Legeforeningen nylig møttes til helsepolitisk seminar.

Bård Lilleeng ga eksempler på både gode og mindre heldige faglige omstillinger, til blant andre Sonja Mandt-Bartholsen (A) i helse- og omsorgskomiteen. Foto Cecilie Bakken

Torunn Janbu, president i Legeforeningen, understreket at det alltid vil være behov for fornyelse og utvikling av fagmiljøer i sykehusene. Omstilling må skje ut fra langsiktig planlegging for å sikre forutsigbarhet.

– Våre fagmiljøer vil bidra til god omstilling i Helse Sør-Øst. Mangel på nødvendig tid til gode prosesser kan vanskeliggjøre omstillingen, sa hun.

Bård Lilleeng, Legeforeningens visepresident, holdt et innlegg med eksempler på gode og mindre heldige faglige omstillinger som helsetjenesten har opplevd de senere år. Sentralstyremedlem Jan Emil Kristoffersen vektla fastlegens koordinerende rolle og beskrev fastlegeordningen som helsetjenestens lavterskeltilbud. Sentralstyremedlem Trond Egil Hansen tok opp behovet for snarlig å lage gode rammebetingelser for å styrke den kommunale legevakten.

– Mange spørsmål og livlige diskusjoner gjorde seminaret veldig vellykket, sier Bård Lilleeng.

Anbefalte artikler