Minneord

Artikkel

Vår kollega gjennom mange år, professor dr.med. Svein Thunold (f. 1933), døde 15.12. 2007. Thunold avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1957. Etter noen korte vikariater ved kliniske avdelinger begynte han ved Avdeling for patologi, Haukeland sykehus, i 1960. Han ble spesialist i patologi i 1965. Thunold ble etter hvert ansatt ved Universitetet i Bergen, fra 1973 som professor i patologi ved Gades Institutt, en stilling han hadde i 26 år til han gikk av med pensjon i 1999. Han var overlege i bistilling ved Haukeland sykehus fra 1965.

Svein Thunold begynte tidlig med forskning, og i 1970 disputerte han på et eksperimentelt arbeid om immunforsvarets rolle ved ondartede svulster. Dette fagfeltet, tumorimmunologi, ble Thunolds hovedområde innen forskning, og han utførte arbeider som lå langt fremme internasjonalt. Opp gjennom årene publiserte han en rekke forskningsarbeider. Thunold var også en pioner i innføringen av immunpatologi og i etableringen av immunhistokjemiske analyseteknikker ved Gades Institutt.

Thunold så betydningen av internasjonalt samarbeid, og han oppholdt seg blant annet ved kjente forskningsinstitusjoner i USA (Buffalo, New York) og Østerrike (Innsbruck). Senere i karrieren tok han opp igjen internasjonalt arbeid, og han hadde flere opphold i Oman og i De forente arabiske emirater, der han deltok i etablering av fagmiljøer. Han var også ekstern eksaminator som ledd i Gades Institutts mangeårige samarbeid med universitetet i Dar-es-Salaam i Tanzania. Han var styremedlem ved Armauer Hansens forskningsinstitutt i Addis Abeba, Etiopia, i 1973 – 85, og styrets leder i 1980 – 81.

Svein Thunold var den fødte akademiker – med store analytiske evner, en klar tanke og en klar tale. Dette kom til nytte, ikke bare i forskningen, men også i undervisningen, der han bidro aktivt gjennom mange år. Han gjorde også en stor innsats for Haukeland Universitetssjukehus innen diagnostisk patologi, og hans arbeid som patolog var preget av stor kunnskap og grundighet.

Svein Thunold var avholdt – han var snill, sympatisk og behagelig i omgang med kolleger, redelig og pålitelig. Overfor yngre kolleger var han imøtekommende og stimulerende, i administrative sammenhenger oversiktlig og ryddig. Han ble valgt til styrer ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, i to perioder, 1978 – 79 og 1982 – 83.

Miljøet ved Gades Institutt vil minnes Svein Thunold med takknemlighet. Våre tanker går i denne tiden først og fremst til hans familie.

Kolleger ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, og Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssjukehus

Anbefalte artikler