Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Marit P. Martinussen

Brev til redaktøren

Sølve Hognestad
Marte-Helene Bjørk
Lars Thomassen
Ulrike Waje-Andreassen
Magnus Røger
Håkon Bleken
Rasmus Lossius
Karl Otto Nakken
Eylert Brodtkorb
Jens Ivar Brox
Unni Gopinathan
Johanne Helene Iversen
Kristine Husøy Onarheim
Kjetil Søreide
Karianne Thune Hammerstrøm
Magne Nylenna

Kommentar

Harald Hauge Drøsdal
Jon-Magnus Tangen
Alicja Jaworska
Håkan Mattsson
Andreas Skulberg sr
Pål Øian
Ole-Erik Iversen
Knut Hordnes
Bjørn Backe

Originalartikkel

Signe Egenberg
Stein Atle Puntervoll
Pål Øian
Atle Fretheim
Tom Tanbo
Siri Vangen
Liv Merete Reinar
John-Arne Røttingen
Hanne-Merete Eriksen
Anja Ramberg Sæther
Inger Økland
Ellen Langen
Ylva Sandness
Anne Bødtker
Finn Egil Skjeldestad

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Odd Kildahl-Andersen
Klaus Murbræch
Hilde Skudal
Helge Stalsberg

Kronikk

Håkon Bjorheim Abrahamsen
Katrine Finsnes

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Språkspalten

Erlend Hem
Geir W. Jacobsen

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Marit Martinussen
Stefan Moosmayer
Kjetil Søreide
Dagny Faksvåg Haugen
Gunnar Hasle
Kjell Martin Moksnes

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten
Sara Underland Mjelva
Anders Taraldset
Øystein Melbø Christiansen

Intervju

Kristine Lillestøl

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Dagfinn Høybråten