Mye natrium og lite kalium er ikke gunstig

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Høyt inntak av natrium og lavt inntak av kalium var assosiert med økt dødelighet i en stor prospektiv kohortstudie.

Studien omfattet 12 267 voksne amerikanere som ble fulgt i gjennomsnittlig 14,8 år (1). 2 270 deltakere døde i løpet av studieperioden. Høyt inntak av natrium var signifikant assosiert med økt totaldødelighet (hasardratio (HR) 1,20), mens høyt kaliuminntak var assosiert med lavere dødelighet (HR 0,80). Når det gjaldt forholdet mellom inntak av natrium og inntak av kalium (Na/K-ratio) hos den enkelte, var hasardratio for sammenlikning mellom høyeste og laveste kvartil 1,46 for totaldødelighet og 2,15 for iskemisk hjertedød. For disse funnene var det ingen signifikante sammenhenger med kjønn, kroppsmasseindeks, hypertensjon, utdanningsnivå eller grad av fysisk aktivitet.

– En styrke ved undersøkelsen er det store antall deltakere og den lange observasjonstiden, sier professor emeritus Bjørn Christophersen ved Institutt for klinisk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – En svakhet er at kostholdet bare er registrert ved inklusjon i studien, og da bare over ett døgn for flertallet. Man kan forundre seg over at en kostholdsregistrering over ett døgn kan si noe om en persons spisevaner gjennom mange år, men undersøkelsen virker meget godt kvalitetssikret og dokumentert.

De aktuelle praktiske tiltak i Norge er å få til en betydelig redusert tilsetting av salt til industrielt bearbeidede matvarer. For å øke kaliuminntaket bør forbruket av frukt og grønt stimuleres ytterligere, sier Christophersen.

Anbefalte artikler