Grunnsolid om samfunnsmedisin

Kjell Haug Om forfatteren
Artikkel

Detels, Roger

Beaglehole, Robert

Lansang, Mary Ann

Oxford textbook of public health

5. utg. 1 769 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 145

ISBN 978-0-19-969347-4

Dette er 5. utgave av Oxford textbook of public health. Den er totalrevidert og har i tillegg fått en rekke nye kapitler. Det er nå fire redaktører som kommer fra hvert sitt kontinent. Antallet bidragsytere har økt til 223, alle internasjonalt ledende innen sine fagområder. Blant disse er også direktøren for WHO, Margareth Chan.

Det er tre hoveddeler. I den første delen beskriver bidragsyterne de største og viktigste samfunnsmedisinske utfordringene i dag. Den neste delen omhandler de analytiske redskapene i samfunnsmedisin, og i siste del beskriver de hvordan dagens kunnskap kan omsettes i praksis.

Forfatterne tar opp et bredt spekter av problemstillinger. Noen få stikkord er de samfunnsmedisinske konsekvensene av den raske urbaniseringen av jordens befolkning, globaliseringens muligheter og problemer, klima og helse, væpnede konflikter og terror, sosial rettferdighet på tvers av landegrensene, ernæring og livsstilssykdommer, alkohol og narkotika, sosiale helsedeterminanter, arbeidsledighet, helsepolitikk, menneskerettigheter og etikk. I tillegg blir det gitt en oppdatert og grundig analyse av den globale hiv/aidssituasjonen, av malaria, tuberkulose og potensielle pandemiske infeksjonssykdommer. Forfatterne beskriver også årsaker til og følger av en rekke sykdommer i et samfunnsmedisinsk perspektiv. Hele 250 sider er viet epidemiologiske og biostatistiske metoder som brukes i samfunnsmedisin.

Denne boken erstatter ikke de nasjonale lærebøkene i samfunnsmedisin. Spesifikke norske forhold må fortsatt beskrives i egne lærebøker. Men samfunnsmedisin er i dag et fagområde som i økende grad går ut over nasjonale grenser. For å forstå vår tids store samfunnsmedisinske utfordringer trenger vi derfor en akademisk, grunnsolid lærebok som denne. Boken er helt nødvendig som et oppslagsverk for alle medisinske og helsefaglige utdannings- og forskningsinstitusjoner, for helseforetakene og for offentlige kontorer hvor man arbeider med samfunnsmedisinske problemstillinger lokalt, nasjonalt og globalt. Den er for stor til å kunne anbefales som en lærebok for medisinstudenter. Men den bør foreligge som et tilbud til spesielt interesserte studenter, og den bør anbefales for dem som ønsker å fordype seg i fagområdet samfunnsmedisin.

Paperbacken er i stort format på 1 769 tettskrevne sider. Det kan innvendes at en så stor bok burde vært utgitt i to eller tre bind. Her er det selvsagt et spørsmål om pris. 145 GBP er den i hvert fall verdt.

Oxford textbook of public health er resultatet av et vellykket samarbeidsprosjekt, og den er utvilsomt den mest omfattende læreboken i samfunnsmedisin som foreligger i dag. Den representerer en imponerende samling oppdatert kunnskap og viser hvor viktig samfunnsmedisinsk kunnskap er i det 21. århundre. Jeg anbefaler den varmt for alle som vil se dagens samfunnsmedisinske utfordringer i et globalt perspektiv.

Anbefalte artikler