Lærebok om zoonoser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Palmer, S.R.

  Soulsby, Lord

  R. Torgerson, Paul

  Oxford textbook of zoonoses

  Biology, clinical practice, and public health control. 2. utg. 884 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 195

  ISBN 978-0-19-857002-8

  WHOs definisjon av zoonoser er «sykdommer og infeksjoner som overføres naturlig mellom virveldyr og mennesker». Målgruppen er leger, veterinærer og biologer som vil fordype seg innen zoonoser.

  I innledningskapitlet setter bidragsyterne søkelyset på nye utfordringer innen feltet. Siden 1940 har det vært identifisert 340 forskjellige zoonoseutbrudd (bakterier, rickettsia, virus, prioner, protozoer, sopp og helminter), hvorav to virus, hiv og sars, har infisert mennesker for første gang. Det påpekes at det er en økning av zoonoser i verden, utover det som kan forklares ut fra bedret diagnostikk, men det kan delvis tilskrives aidsrelaterte infeksjoner. De siste fem årene har vi sett utbrudd av virus som gir hemoragisk feber (Marburg-virus, Ebola-virus, Lassa-virus), Rift Valley-febervirus, Chikungunya-virus, pest og pandemisk influensa. Bruk av zoonoser som biologisk våpen, overvåkning, epidemiologi og antimikrobiell resistens som følge av bruk av antibiotika på dyr, er viet hvert sitt kapittel.

  De 65 kapitlene som handler om de forskjellige sykdommene, starter med et resymé, med vekt på hva som er nytt når det gjelder det aktuelle patogen, noe som skjerper appetitten på å lese videre. Teksten er stort sett ordnet under følgende overskrifter: historie og  bakgrunn (inkludert nåværende status), smittestoffet (taksonomi, patogenitet, livssyklus, økologi, immunitet, vaksiner og diagnostikk), molekylære og genetiske aspekter, verter, epidemiologi og forebygging og kontroll.

  Noe av informasjonen er ordnet i tabeller og grafer. For mange av patogengruppene er det tatt med fylogenetiske trær. Utbredelseskart er tatt med der det er formålstjenlig, og det samme gjelder illustrasjoner som viser livssyklus. Forlaget har ikke prioritert å lage gode fotoillustrasjoner: Bildene er i lite format, i svart-hvitt og med dårlig oppløsning, men boken gir seg ikke ut for å være et atlas til bruk for identifikasjon av patogener.

  Alt i alt fremstår denne utgivelsen som en velredigert lærebok for dem som vil bruke noen måneder på å skaffe seg et grundig overblikk over dette svært omfattende feltet, og det er også en god oppslagsbok.

  Tradisjonelt har det i Norge ikke vært så mye samarbeid mellom medisinske og veterinærmedisinske forskningsmiljøer, men formålet er å utvikle en slik tilnærming til utredning og kontroll. Det er verdt å merke seg at det i EUs 7. rammeprogram er bevilget nesten 2 milliarder kroner for perioden 2007 – 13 til forskning innen «Matvarer, landbruk, fiskeri og bioteknologi», hvor zoonoser er ett av hovedpunktene (1). For leger som vil satse på forskning, kan dette derfor være en viktig bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media