Harald Hauge Drøsdal Om forfatteren

I 35 år har jeg arbeidet som heltids allmennlege. Fra 1974 til 1993 har jeg hatt redusert normaltariff grunnet innbetaling til SOP. Fra 1972 til 2003 er jeg i alle Legeforeningens årbøker blitt lovet alderspensjon lik overlege i staten. Dette løftet ble brutt, tilbakevirkende, i 2005.

Min kone, sykehuslege siden 1972, døde i 2006. Legeforeningen/SOP bruker nå den tragedien at min kone er død til å spare penger. De samordner min alderspensjon mot min etterlattepensjon i KLP. 35 år som allmennlege, 39 år som medlem av Legeforeningen er pensjonsmessig nullet ut.

Jeg ønsker ikke å være medlem i en forening med dette lavmål av etikk og moral. Jeg har meldt meg ut av Legeforeningen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler