SOP og pensjonsløgnen

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 35 år har jeg arbeidet som heltids allmennlege. Fra 1974 til 1993 har jeg hatt redusert normaltariff grunnet innbetaling til SOP. Fra 1972 til 2003 er jeg i alle Legeforeningens årbøker blitt lovet alderspensjon lik overlege i staten. Dette løftet ble brutt, tilbakevirkende, i 2005.

  Min kone, sykehuslege siden 1972, døde i 2006. Legeforeningen/SOP bruker nå den tragedien at min kone er død til å spare penger. De samordner min alderspensjon mot min etterlattepensjon i KLP. 35 år som allmennlege, 39 år som medlem av Legeforeningen er pensjonsmessig nullet ut.

  Jeg ønsker ikke å være medlem i en forening med dette lavmål av etikk og moral. Jeg har meldt meg ut av Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media