Med STORK på Grorud

Artikkel

Anne Karen Jenum (60) har gjennom et langt yrkesliv kombinert kurativ praksis med samfunnsmedisinsk arbeid, undervisning og forskning. Hun har i mange år vært fastlege ved Romsås legesenter og forsker ved Diabetesforskningssenteret, Aker sykehus. Nå er hun professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og seniorforsker ved Institutt for Helse og samfunn, avdeling for allmennmedisin. Jenum er kjent fra pressen som legen som mobiliserte en hel bydel i Oslo ved å få folk ut på tur. Gjennom Romsås-prosjektet (Mosjon på Romsås) viste hun hvordan målrettet innsats kan gi oppsiktsvekkende helsegevinster i en lokalbefolkning, og i 2006 ble hun tildelt Karl Evangs pris for dette arbeidet. – Nettopp turglede er sentralt i min «oppskrift» for bedre folkehelse, sier hun.

Den tidligere bydelsoverlegen i Romsås har helt siden studietiden i Bergen vært opptatt av forebyggende helsearbeid, men det var som turnuslege i Finnmark på 1970-tallet at hun for alvor fikk interesse for fagfeltet. Hennes sterke engasjement er også en av grunnene til at hun er en av ressurspersonene i referansegruppen for Legeforeningens neste statusrapport om Legeforeningens rolle i forebyggende helsearbeid.

I 2008 igangsatte hun et nytt forskningsprosjekt i Groruddalen i Oslo: STORK (store barn og komplikasjoner). Bakgrunnen er ny viten om at overvektige kvinner får større barn og at svangerskapet eksponerer risikoen for diabetes.

– Forebygging handler om tilrettelegging, sier Jenum, men dét kan best skje når man først har kartlagt problemområdene, både årsaker og behovene for innsatsfaktorer. Vi trenger kunnskapsbaserte tiltak på flere nivåer, fastslår hun.

Anbefalte artikler