LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Vil forby omskjæring

Tunge høringsinstanser mener omskjæring av guttebarn bør forbys. Hvert år blir om lag 2000 nyfødte gutter omskåret i Norge. Men inngrepet blir ikke prioritert av det offentlige helsevesenet – og utføres ofte av personer uten kompetanse på slik kirurgi. I et lovforslag foreslår helsedepartementet at omskjæring skal kunne skje innenfor det vanlige helseapparatet. Barnelege Ola-Didrik Saugstad er imot at omskjæring skal forbys. – Jeg er ikke begeistret for omskjæring, men det har noe med respekt for de kulturene der dette er pliktig, sier han. – Det beste hadde vært om dette ble ulovlig. Unødvendige inngrep på friske mennesker ligger langt utenfor det helsevesenet skal drive med, sier Legeforeningens president Hege Gjessing.

Dagsavisen 26.10.2011

Leger har ansvar for å få flere i aktivitet

Sprek-ekspert Guri Brekke og professor Roald Bahr får støtte fra Helsedirektoratet i at leger har ansvar for å få flere i aktivitet. – Generelt er det et ankepunkt mot legestudiet at det har vært lagt altfor stor vekt på medikamentell behandling av sykdom, og altfor liten vekt på hva man kan oppnå med fysisk aktivitet og kosthold, sier Bahr. Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen sier det er problem at en del pasienter er lite motiverte til trening. – Pasienter som misliker aktivitet, vil i liten grad la seg motivere for dette. Slike pasienter er snare til å vende samtalen over på et annet tema, sier Hansen.

Bergens Tidende 28.10. 2011

Får uromeldinger fra overlegene

Nordland legeforening har fått muntlige meldinger fra overlegene ansatt i Nordlandssykehuset om at de er underbemannet og veldig slitne. – Jeg syns antallet brudd ved Nordlandssykehuset er høyt. sier leder av Nordland legeforening, Margit Steinholt. Dette samsvarer med rapporter fra andre sykehus som St. Olav i Trondheim. – Det er jo skåret helt ned til benet, uten at det er noe å gå på. Det gjelder leger og det gjelder på pleiesiden. Det er klart at det ikke går i lengden, sier Margit Steinholt. Hun mener at løsningen må være at Nordlandssykehuset øker bemanningen.

Avisa Nordland 25.10. 2011

Anbefalte artikler