Endelig en bok om palliasjon ved luftveissykdommer

Bjørn Olav Bergholtz Om forfatteren
Artikkel

Spathis, Anna

Davies, Helen E.

Booth, Sara

Respiratory disease

From advanced disease to bereavement. 297 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 38

ISBN 978-0-19-956403-3

Luftveissykdommer er en stadig hyppigere dødsårsak. Det er derfor påfallende hvor lite det er skrevet om palliativ omsorg for denne pasientgruppen. Desto mer gledelig er det å lese denne boken i Oxford Specialist Handbook-serien. Den primære målgruppen er leger under spesialistutdanning i lungemedisin og palliativ medisin, samt leger, sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider med palliativ omsorg for pasienter med luftveissykdommer.

Forfatterne er en lungespesialist og to spesialister i palliativ medisin, og de har som ett av sine utgangspunkt at utøvere av ett av de to fagene vil ha behov for en oppdatering i det andre. Derfor begynner de med en gjennomgang av luftveissykdommer som for en lungespesialist fortoner seg som nokså basal, men som sikkert kan være til nytte for en som ikke primært arbeider med dette feltet. Spesielt setter jeg stor pris på den edruelige omtalen av oksygenbehandling. Deretter følger en systematisk gjennomgang av palliative problemstillinger. I tillegg til de spesifikke luftveisrelaterte symptomene tar de for seg temaer som smerte, utmattelse (fatigue), angst, depresjon, søvnproblemer, vekttap, kvalme og obstipasjon.

Akuttsituasjoner er viet god plass, med temaer som lungeembolisme, vena cava superior-syndrom, pleuraeffusjon, luftveisobstruksjon og hemoptyse. Gitt at rammen for boken er omsorg i sluttfasen, kan man nok undres over et høyt ambisjonsnivå, f.eks. når forfatterne anbefaler kirurgisk behandling ved massiv hemoptyse, og man knapt diskuterer akutt terminal sedering som et alternativ ved den sjeldne dramatiske hemoptysen i terminalfasen. Problemstillingene omkring palliativ sedering ved terminal omsorg er i det hele tatt ikke omtalt.

Kapitlet om kommunikasjon med pasient og pårørende er velskrevet. Likeledes er det prisverdig at bidragsyterne tar for seg tverrfaglig (multidisciplinary) samarbeid og retter oppmerksomheten mot etiske overveielser og hvordan man kan imøtekomme pasientens åndelige og eksistensielle behov.

Boken er liten og tynn, med et «billig» utseende og lite holdbar paperbackinnbinding. Det er lett å overse den i bokhandlerens hyller. Når den da til alt overmål er gitt den lite presise tittelen Respiratory disease, er det ikke lett å få tak i hva den egentlig dreier seg om. Den er dyr, med en pris som ligger 30 % over bøkene i forlagets innholdsrike og solid innbundne serie i samme format.

Men om man overvinner disse hindringene, finner man en innholdsrik, konsis og anvendelig bok med nyttig informasjon så vel for leger og sykepleiere som for andre som arbeider med denne pasientgruppen. Boken kan med fordel være tilgjengelig for alle grupper av helsepersonell ved lungeavdelinger og ved enheter for lindrende behandling.

Anbefalte artikler