Nytt middel mot kronisk obstipasjon

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Stimulering av væskesekresjonen i tykktarmen kan bedre utsiktene for pasienter med vedvarende obstipasjonsplager.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Få tiltak har hittil vist seg effektive ved kronisk obstipasjon, og mange pasienter er ikke tilfreds med behandlingsmulighetene. Positive resultater på mage- og tarmsymptomer er nylig vist i to randomiserte studier med korttidsbruk av linaclotid (1). Dette midlet er en guanylatsyklase C-reseptoragonist som i svært liten grad absorberes fra tarmen.

– Stimulering av væskesekresjonen fra colon er en helt ny virkningsmekanisme for avføringsmedisin, sier professor Arnold Berstad ved Unger-Vetlesens forskningsinstitutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. – Slik stimulering høres ufysiologisk ut, men kan ikke avvises. Det blir spennende å se hva dette behandlingsprinsippet kan utvikles til. Studiene er gjennomført på en måte som gir liten grunn til å betvile resultatene,

– Til tross for mange gode avføringsmidler sliter fortsatt mange pasienter med kronisk obstipasjon. Denne studien kan få innvirkning på klinisk praksis også i Norge, med mindre alvorlige bivirkninger skulle dukke opp. Dette er pasienter som ofte er villig til å prøve alt, sier Berstad, som mener at billige preparater som magnesium og renset parafin brukes altfor lite, kanskje pga. manglende markedsføring. Effekten av linaclotid kan synes moderat, men effekten kom raskt, noe som er en klar fordel. Kommer ikke effekten i løpet av de første dagene, er det ingen grunn til å fortsette.

Pasienter med alvorlig terapiresistent avføringsforstyrrelse bør utredes med colonpassasjetid og anorektal manometri. De bør dessuten vurderes med tanke på ikke-medikamentelle invasive tiltak, slik som appendikostomi, kolektomi og lokal nervestimulering, sier Berstad.

Anbefalte artikler