Trenger kunnskap om diagnosesentre

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen vektla behovet for en grundig konsekvensutredning da forslaget om spesialiserte diagnosesentre var oppe til høring i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Det er et stort behov for å styrke kvalitet og kapasitet på diagnostikken i sykehus. Kvalitetssvikt på behandlingstilbudet skjer ofte i overgangene mellom ulike behandlere og avdelinger. Dette blir særlig kritisk ved mistanke om alvorlig sykdom og når det er behov for rask utredning.

– Kvaliteten på diagnostikken i sykehus både kan og må forbedres. Men om løsningen er å opprette egne diagnosesentre er vi usikre på. Vi etterlyser et bredere beslutningsgrunnlag, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

Under høringen reiste hun en rekke spørsmål som Legeforeningen mener forslaget ikke berører. Skal sentrene begrenses til visse pasientgrupper, hvor mange og hvor skal slike sentre plasseres? Ikke minst er det usikkert hva slags funksjon diagnosesentre vil ha i den samlede helsetjenesten, og hvilke konsekvenser det vil få for de øvrige helsetjenestene. Legeforeningen presiserte også at mye kan gjøres innenfor de strukturene som allerede finnes i dag.

Anbefalte artikler