Kolkisin forebygger residiv av perikarditt

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kolkisin er effektivt som behandling og sekundærprofylakse ved perikarditt, viser randomisert studie.

Illustrasjonsfoto SCANPIX/Sciencephoto

Nye episoder med perikarditt forekommer ofte etter akutt perikarditt. Kolkisin har vist lovende resultater i åpne studier.

120 pasienter ved fire italienske sykehus med første residiv etter akutt perikarditt ble randomisert til å få kolkisin eller placebo i tillegg til konvensjonell behandling med antiinflammatoriske legemidler (1). Startdosen var 1 – 2 mg første dag, deretter 0,5 – 1,0 mg per dag i seks måneder.

Innen 18 måneder fikk henholdsvis 24 % og 55 % nytt utbrudd av perikarditt (relativ risikoreduksjon 0,56; 95 % KI 0,27 – 0,73). Dessuten reduserte kolkisin symptomvarigheten og antall residiver og økte tiden til første residiv. Forekomsten av bivirkninger var omtrent like stor i begge gruppene. Kolkisin og placebo ble seponert like ofte, mest pga. gastrointestinale plager.

– Denne studien dokumenterer en positiv effekt av kolkisin ved perikarditt, sier professor Rune Wiseth ved Hjerteavdelingen, St. Olavs hospital. – Kolkisin er ikke godkjent for forebygging av perikarditt, verken i Europa eller USA, men er nevnt i europeiske retningslinjer fra 2004. I Norge er preparatet ikke tatt med i Felleskatalogen, men er omtalt i Legemiddelhåndboka. Virkningsmekanismen er uklar, men den er antakelig knyttet til midlets evne til å konsentrere seg i leukocytter, noe som gir hemmet inflammasjon uten toksiske effekter. Bivirkningsrisiko ved lengre tids behandling er fortsatt usikker, sier Wiseth.

Anbefalte artikler