Ikke helt på bølgelengde

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bolvig, Lars

  Fredberg, Ulrich

  Rasmussen, Ole Schifter

  Textbook on musculoskeletal ultrasound

  210 s, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 378

  ISBN 978-87-6280-824-9

  Ultralyd er i dag etablert som diagnostisk metode for patologier i muskel- og skjelettsystemet. Metoden var opprinnelig forbeholdt radiologene, men brukes i økende grad av revmatologer, fysikalskmedisinere og ortopeder som en utvidelse av den kliniske undersøkelsen. Grundig teoretisk og praktisk opplæring under veiledning er en forutsetning for å kunne ta metoden i bruk. I tillegg vil de fleste trenge et oppslagsverk for den daglige bruken. I denne boken prøver forfatterne å dekke dette behovet, men klarer det bare delvis.

  I den korte innledningen diskuterer forfatterne muligheter og begrensninger i forhold til diagnostisk ultralyd. Den følges av en generell del om ultralydteori. I tredje del, som er hoveddelen, blir ultralyddiagnostikk av spesifikke organområder og vevstyper gjennomgått. Sonografiske standardprojeksjoner og eksempler på normale og patologiske funn blir presentert. Forfatterne gjør dette på en oversiktlig måte, hvor pasientens posisjonering og transducerens plassering vises ved siden av det respektive ultralydbildet. Normalfunnene er merket med blå ramme, patologiske funn med rød ramme. Bildekvaliteten er bra, og eksemplene er instruktive.

  Men boken har en rekke mangler. I presentasjonen av de forskjellige bruksområdene skiller forfatterne ikke mellom områder hvor metoden har vist seg å være meget bra, f.eks. ved rotatorcuffruptur, og områder hvor den er for dårlig sammenliknet med alternative metoder, f.eks. ved meniskskader. Her mangler det viktig kommentering og veiledning. Dette kunne man ha gjort med henvisning til videreførende litteratur, som dessverre er helt utelatt. Forfatterne har heller ikke funnet plass til et kapittel om ultralydveiledede intervensjoner. Injeksjon med målrettet applikasjon av diagnostiske eller terapeutiske substanser under ultralydkontroll er et viktig felt, og mangelen på en innføring vil fort bli savnet av leseren. En viktig fordel med ultralyd er at det er mulig å undersøke muskel- og skjelettsystemet i bevegelse, såkalt dynamisk ultralyd. Hvorfor ledsages boken ikke av en CD som viser dette viktige aspektet av metoden? Manglende opplysninger om forfatternes faglige bakgrunn, mangelen på et stikkordregister og en noe kjedelig innpakning trekker ytterligere ned.

  Jeg mener at boken kan fungere bra som et lite atlas til jevnlig oppdatering, men sammenliknet med andre publikasjoner i dette fagfeltet er den ikke mitt førstevalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media