Gode møter er det gode liv

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Ezra, Emmanuel

Det goda mötet

221 s. Stockholm: Norstedts, 2010. Pris SEK 151

ISBN 978-91-1-302427-1

Er det lenge siden du tok deg tid til å stille deg selv spørsmål som: Hvorfor er jeg her? Hvor er jeg på vei? Hva er viktig i livet mitt, hva gjør meg glad, hva er det jeg viker unna? Gjør jeg nå mitt beste i jobben, hva hindrer meg? Hva gir mening i forhold til andre, til pasienter, til kolleger, til familien? Er mitt bidrag til de menneskene jeg møter, slik at vi begge føler oss sett? Da vil du kanskje ha utbytte av å spandere et par timer på denne utgivelsen. For slike og mange flere eksistensielle spørsmål er bakgrunnsteppet for denne boken, hvor forfatteren blander viktig lege- og livserfaring med kunnskap fra psykologi, filosofi og religion som er relevant for å få til gode relasjoner og dermed et godt liv.

Forfatteren er svensk kirurg, gift med en norsk psykolog og har fem barn. Intensjonen er å «utfordre, oppmuntre og utruste» leseren til å reflektere mer over seg selv og sine møter. For å få leseren engasjert bruker han først og fremst seg selv, sine egne erfaringer som kirurg, far og ektefelle til å belyse viktige faglige temaer. Det kan høres litt klamt, men han balanserer godt mellom det personlige og det allmennmenneskelige perspektivet. Man fornemmer hans ønske om å påvirke sin leser, samtidig som han har respekt for at leseren kan ha andre erfaringer og oppfatninger. Først og fremst vil han at leseren skal tenke seg om.

Ezra er innom mange viktige områder, f.eks. at følelser smitter, betydningen av å kjenne pasientens hele historie og å ta på alvor betydningen av de salutogene faktorene forståelse, håndterbarhet og meningsfullhet i eget og pasienters liv. Videre tar han for seg betydningen av nok utfordringer i jobben, emosjonell intelligens og selvfølelse og evnen til nærhet og empati. Andre temaer er at valget ikke står mellom å være en dyktig eller en empatisk lege, god klinisk kommunikasjon, å mestre utrygghet og sinne hos pasienten og seg selv og å skape tillit. Forfatteren skriver også om å kunne dele følelser uten å bli grepet av dem, om å forholde seg til det døende menneske og om å reflektere over sitt liv.

Jeg tror at både medisinstudenter og leger i alle aldre som vil (eller bør?) stoppe opp litt og reflektere over hvordan man påvirker sine møter med andre, og hvor man vil med sitt liv, vil kunne finne noe til ettertanke i denne lille boken av vår svenske kollega.

Anbefalte artikler