Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Nils Eiel Steen, ph.d. Cortisol metabolism and release in bipolar disorder and schizophrenia spectrum disorders. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Mikael Landén, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, Sverige, Hege Randi Eriksen, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Reidar Tyssen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ole A. Andreassen, Jens Petter Berg og Steinar Lorentzen.

Siri R. Kristjansson, ph.d. The role of geriatric assessment and frailty measurements in predicting surgical risk and survival in elderly patients with colorectal cancer – a prospective observational cohort study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Henrik Kehlet, Sektion for kirurgisk patofysiologi, Rigshospitalet, Danmark, Olav Sletvold, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sophie D. Fosså, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Torgeir Bruun Wyller, Arild Nesbakken og Marit Slaaen Jordhøy.

Jan Egil Nordvik, ph.d. Cognitive rehabilitation of working memory. Compensating for lost capacity through errorless learning and enhancing performance with computerized training. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 2.11. 2011.

Bedømmelseskomité: Jonathan Evans, University of Glasgow, Skottland, Astri Johansen Lundervold, Universitetet i Bergen og Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Nils Inge Landrø og Anne-Kristine Schanke.

Tonje Lossius Husum, ph.d. Use of coercion and staff attitudes in acute psychiatric wards in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.11. 2011.

Bedømmelseskomité: Lars Kjellin, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, Sverige, Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og Svein Friis, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Torleif Ruud, Arnstein Finset og Georg Høyer.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Ram Krishna Chandyo, ph.d. Zinc, iron and infection- studies in children and women in Nepal. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 20.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Henrik Friis, Københavns Universitet, Danmark, Henrik Døllner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Bjarne Robberstad, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Tor A. Strand og Rune Ulvik.

Nigussie Bogale, ph.d. European cardiac resynchronization therapy (CRT) survey. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 20.10. 2011.

Veileder: Kenneth Dickstein.

Grace Ndeezi, ph.d. Multiple micronutrient supplementation in HIV-infected children – a randomised trial among children aged 1 – 5 years in Uganda. Utgår fra Senter for internasjonal helse og Makerere University, Uganda. Disputas 21.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Meera Chhagan, University of Kwa-Zulu Natal, South Africa, Henrik Friis, Københavns Universitet, Danmark og Birgitta Åsjö, Universitetet i Bergen.

Veiledere: James K. Tumwine, Christopher Ndugwa og Thorkild Tylleskär.

Sigrun Henjum, ph.d. Excess iodine intake among refugees from Western Sahara. A cross-sectional study of long-term refugees located in Tindouf, Algeria. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 21.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Lena Hulthén, Göteborgs Universitetet, Sverige, Akhtar Hussein, Universitetet i Oslo og Karen Marie Moland, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Liv Elin Torheim, Arne Oshaug og Tor A. Strand.

Victoria Nankabirwa, ph.d. Child health in a Ugandan cohort: studies on survival, vaccination and malaria. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 24.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Zulfiqar Bhutta, Aga Khan University, Pakistan, Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Esperanza Dìaz, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Thorkild Tylleskär, James K. Tumwine og Halvor Sommerfelt.

Stian Langeland Wesnes, ph.d. Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Incidence, prevalence and risk factors. Utgår fra Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 26.10. 2011.

Liv Bolstad Hysing, ph.d. Exploring and exploiting the potential of IMRT to spare the bowel. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 28.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Claudio Fiorino, San Raffaele Scientific Institute, Milano, Italia, Ben Heijmen, Erasmus University, Rotterdam, Nederland og Linda Elin B. Stuhr, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Ludvig Muren, Arvid Lundervold, Yngve Kvinnsland og Markus Alber.

Staffan Dånmark, ph.d. Designing biodegradable polymer scaffolds aimed for tissue engineering. Utgår fra Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk-odontologisk fakultet. Disputas 28.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Ulf Thore Ørtengren, Universitetet i Tromsø, Minoru Ueda, Nagoya University, Japan og Anne Nordrehaug Åstrøm, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Kamal Mustafa og Kristina Arvidson.

Tine Schauer Eri, ph.d. Labour onset and early labour: an exploration of first-time mothers’ and midwives’ experiences. Utgår fra Helse-Bergen. Disputas 28.10. 2011.

Veiledere: Astrid Blystad, Eva Gjengedal og Gunnhild Blåka.

NTNU

http://nettopp.ntnu.no/?kat­N_DISP

Marie Søfteland Sandvei, ph.d. Incidence, mortality, and risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Prospective analyzes of the HUNT and Tromsø studies. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 4.11. 2011.

Bedømmelseskomité: Gabriel J.E. Rinkel, University Medical Centre Utrecht, Nederland, Angelika Sorteberg, Oslo universitetssykehus og Øystein Nygaard, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Anne Vik, Lars Vatten og Pål Richard Romundstad.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

Hege Kristin Andreassen, ph.d. Patient-oriented ICT: policy and practice. Utgår fra Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Disputas 21.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Jon Ivar Elstad, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo, Ann Therese Lotherington, Universitetet i Nordland, Bodø og Geir R. Karlsen, Universitetet i Tromsø, leder av komiteen.

Fred Andersen, ph.d. A community-based factorial trial on Alzheimer’s disease. Effects of expectancy, recruitment methods, co-morbidity and drug use. The Dementia Study in Northern Norway. Utgår fra Forskningsinstituttet for urfolksstudier. Disputas 21.10. 2011.

Bedømmelseskomité: Knut Engedal, Aldring og helse, Oslo universitetssykehus, Oslo, Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Alzheimer Neurobiology Center, Department of Geriatric Medicine, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige og Eiliv Lund, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler