Fortsatt dyr og dejlig!

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ottesen, Bent

  Mogensen, Ole

  Forman, Axel

  Gynækologi

  4. utg. 484 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 648

  ISBN 978-87-6280-925-3

  Dette er fjerde utgave av en dansk lærebok i gynekologi som jeg hadde gleden av å anmelde også forrige gang (1). Målgruppen er primært medisinstudenter og allmennpraktikere samt nyoppstartede gynekologiske spesialistkandidater.

  Tre redaktører og 29 medforfattere med spesiell kompetanse på hver sine fagfelt har bidratt til å oppfylle intensjonen om en oppdatert, kunnskapsbasert lærebok i gynekologi.

  Denne utgaven er utvidet fra 20 til 23 kapitler. Fire kapitler er nye, mens kapitlene om descens og urininkontinens er slått sammen til et nytt kapittel om urogynekologi, som omfatter analinkontinens og gynekologiske fistler, i tråd med hvordan dette subfagfeltet nå håndteres internasjonalt. De fire nye kapitlene er Ungdomsgynekologi, Onkogenetikk, Blødning i tidlig graviditet samt Adipositas – ikke dumt med den økende fedmeutviklingen vi ser i befolkningen.

  Boken er velskrevet og lettlest med luftig tekst, gode avsnitt, fine figurer og lekre fotografier. Solid innbinding og godt papir skulle borge for at den tåler bruk, forhåpentligvis til flittig studentlesing, men også til oppslag på legekontoret.

  Forfatterne innleder oftest de enkelte kapitlene med nøkkelfakta i separate lilla bokser, dvs. at det er lett å finne frem når man raskt ønsker kardinalsymptomer og behandlingsanbefalinger. De avslutter nesten alle kapitlene med henvisninger til nettsteder for videre informasjon (oftest til Dansk Sælskab for Obstetrik og Gynækologi, hvor man selv må lete seg frem til ulike metodekapitler). Det er fortsatt få henvisninger til internasjonale nettsteder og retningslinjer, og alle andre litteraturhenvisninger er fjernet fra forrige utgave.

  De faglige anbefalingene er velfunderte, og man har prøvd å legge kunnskapsbasert viten til grunn. Diagnostikk og behandling innenfor gynekologi er svært likt i Norge og Danmark, og medikamentene er stort sett angitt med generisk navn slik at denne boken godt kan benyttes av norske studenter og leger.

  Nytt av året er «tags» – som gjør det mulig å se filmer som illustrerer prosedyrer og operasjoner ved å skanne med en smarttelefon. Som over middels interessert i gynekologisk kirurgi og begeistret over slik teknologisk nyvinning, har jeg kost meg med å se på bl.a. radikal hysterektomi inkludert glandeltoalett. Imidlertid tror jeg ikke verken studenter eller allmennpraktikere vil bruke 35 minutter på det. Prosedyrer som spiralinnsetting og prøvetaking fra cervix har mer direkte relevans.

  Jeg synes absolutt at boken er velegnet for medisinstudenter og allmennpraktikere og anbefaler den gjerne. Til gynekologiske spesialistkandidater vil jeg fortsatt anbefale separate verk i endokrinologi, operativ gynekologi osv. I norsk bokhandel koster den 749 kroner. Studentene i gynekologiterminen i Bergen som jeg konfererte med, ville da heller kjøpe den doble norske. Men heldig er den studenten som får boken helt gratis av meg!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media