Presidenten (Gerhard Larsen, Halden) til landsmøtet:

Artikkel

– Før vi går over til neste sak har jeg en melding. Helsedirektøren er dessverre ikke til stede her lenger. Det kommer av at han sammen med dr. Tresselt er reist med helikopter til Gravdal for å se på overlegestillingen på radiologisk avdeling. Ifølge meldingen er det litt uklart hvem det er som tenker på å ta overlegestillingen, men jeg går ut fra at det er Tresselt. Det er grunnen til at han ikke er til stede her. Det er altså mulig at vi iallfall får ett positivt resultat av dette landsmøtet.

Vi går så over til fortsatt behandling av sak nr. 16…

Protokoll fra Den norske lægeforenings 38. landsmøte i Bodø 24.-25.6. 1965. Tidsskriftet, side 64.

Anbefalte artikler