Uakseptabel fengsling

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

– Det er uakseptabelt at leger fengsles for å ha hjulpet mennesker som trenger helsehjelp. En ny rettsak mot legene i Bahrain må oppfylle kravet om rettferdig rettergang.

Det sier president i Legeforeningen Hege Gjessing. På generalforsamlingen til Verdens legeforening (WMA) i Montevideo i Uruguay i oktober vedtok delegatene en resolusjon som krever at en ny rettsak mot 20 leger og annet helsepersonell som i september 2011 ble idømt fengselsstraff av en militær domstol i Bahrain, følger prinsippet om rettferdig behandling.

WMA har tidligere fordømt rettsaken som bare varte noen minutter, på det sterkeste. Ifølge den militære domstolen skal helsepersonellet ved å ha gitt helsehjelp forsøkt «å kaste regjeringen» i landet.

Myndighetene i Bahrain varsler nå at de dømte legene og annet helsepersonell skal få prøvd sakene sine på nytt foran en sivil domstol. Det betyr at fengselsstraffer på 5, 10 og 15 år skal opp til ny behandling.

– Leger har en etisk plikt til å hjelpe syke og trengende under krig og konflikt uavhengig av politiske omstendigheter. Dommene mot helsepersonellet i Bahrain er en skam. Nå må landet bevise overfor det internasjonale samfunn at en ny rettsak skjer gjennom rettferdige prosesser, sier Hege Gjessing.

Legeforeningen har vært engasjert i denne saken siden protestene i Bahrain begynte våren 2011.

Anbefalte artikler