Lettlest om infeksjoner, men med usikker adresse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kemp, Ejvind

  Smitsomme sygdomme og vaccination

  178 s, ill. København: Forlaget Underskoven, 2011 Pris DKK 200

  ISBN 978-87-92662-40-8

  Ifølge vaskeseddelen presenterer denne boken «de første store seiere forskerne vant over smittsomme sykdommer, først og fremst ved hjelp av vaksinasjon». Den begynner, som man kan vente, med et kort kapittel om Edward Jenner (1749 – 1823) og koppevaksinering. Men forfatterens interesse er åpenbart Louis Pasteur (1822 – 95) og hans assistenter, spesielt Pierre Roux (1853 – 1933). Det meste dreier seg om deres oppdagelser og forholdet mellom dem, som tydelig svingte mellom beundring og misunnelse. Rivaliseringen mellom Pasteur og Robert Koch (1843 – 1910) får også en viss plass. «Samtaler» under togturer til og fra arbeidsområdet for en storstilt klinisk utprøving av miltbrannvaksine til sau, gir plass for korte beskrivelser av andre pionerer innen mikrobiologien. Etterordet avsluttes med en oppfordring til myndighetene om å satse på forskning for å føre sykdomsbekjempelsen fremover. Det er kanskje forfatterens hovedbudskap.

  Boken er skrevet på et lettlest dansk med få faguttrykk, og den er illustrert med pene tegninger. Den må beskrives som en biografi med vekt på de vitenskapelige oppdagelsene. Spørsmålet er hvem som vil være målgruppe for en slik utgivelse. For meg gir den assosiasjoner til ungdomsserien Historien om … en rekke berømte personer, med den forskjell at serieforfatterne beskrev hele livsløpet, mens man her går litt mer i dybden av en kortere periode. Det er mer tilpasset folk som spesielt er interessert i dette området, men fagfolk med interesse for disse forholdene vil trolig velge noe langt mer dyptgående. Selv om det er en del interessant stoff, er boken vanskelig å anbefale – den bommer i praksis på de tenkelige målgruppene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media