Ta lederskap

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er på tide at legene igjen tar lederskap og at de «står opp» for medisinen, sa WMAs nye president Dr. José Gomes do Amaral, president i den brasilianske legeforeningen, i sin innsettelsestale.

Dr. José Gomes do Amaral holder sin innsettelsestale. Foto Peteris Apinis

– Leger må bestemme om de ønsker å spille en nøkkelrolle i utviklingen av helsevesenet eller om de kun vil være tilskuere, sa han til delegatene fra nærmere 50 nasjonale legeforeninger som deltok på verdens legeforenings (WMA) generalforsamling i Montevideo i oktober.

Delegatene diskuterte en rekke saker, deriblant angrep på leger og annet helsepersonell i væpnede konflikter, leger som utsettes for dobbel lojalitet, legers aktivitet i sosiale medier, ulikheter i helse, tobakk og barn, støtte til leger i Bahrain m.m.

Beskyttelse av medisinsk personell

I de siste årene har man opplevd en økning i angrep på leger og annet helsepersonell i væpnede konflikter. I dag fins det ingen systematisk registering av disse overgrepene som kan danne grunnlag for en bedre forståelse av hvorfor medisinsk personell og helseinstitusjoner blir angrepet. Med utgangspunkt i et initiativ fra Den norske legeforening oppfordrer WMA FN til å etablere en rapportørfunksjon som skal sikre at alle pasienter, uavhengig av etnisk og nasjonal bakgrunn, får tilgang til helsehjelp i krig og andre voldelige situasjoner.

Leger med dobbel lojalitet

Tokyodeklarasjonen som ble vedtatt av WMAs generalforsamling i 1975, forbyr leger å delta i enhver form for tortur. WMA oppfordrer medlemsforeningene til spesielt å støtte leger som arbeider i fengsler og andre lukkede institusjoner. Disse opplever en dobbel lojalitet, både til pasientene og til institusjonene, og kan komme i situasjoner der de står i fare for å bryte medisinsk etikk og menneskerettigheter. Leger som blir utsatt for press fra myndighetene til å bryte Tokyodeklarasjonen, skal kunne henvende seg til WMA for støtte og hjelp, mener WMA.

Etisk bruk av sosiale medier

Generalforsamlingen vedtok et dokument som oppfordrer legeforeningene til å utarbeide egne anbefalinger for legers aktivitet i sosiale medier. Det understrekes at leger ikke må legge ut identifiserbare pasientopplysninger, og de bør også være forsiktige med personlige opplysninger om seg selv.

Norge var godt representert

President Hege Gjessing, leder av Rådet for legeetikk Trond Markestad, leder av WMAs etikkråd Torunn Janbu og Bjørn Oscar Hoftvedt, rådgiver i Legeforeningen, deltok fra Norge. WMA har nå mer enn 100 nasjonale legeforeninger som medlemmer.

Les mer: www.wma.net/

Anbefalte artikler