Rettferdighet og evolusjon på amerikansk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Corning, Peter

  The fair society

  The science of human nature and the pursuit of social justice. 237 s. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2011. Pris USD 28

  ISBN 978-0-226-11627-3

  Det kommer mange amerikanske bøker om de herskende økonomiske doktrinene i kjølvannet av finanskrisen. Det som gjør denne boken interessant, er at den kritiserer markedsliberalismen ut fra et vitenskapelig syn på menneskets natur. Forslagene til reform av det amerikanske samfunnet vil nok de fleste smile av.

  Forfatteren er professor ved Stanford University og leder av Institute for the Study of Complex Systems. Han synes å ha mest greie på menneskets utviklingshistorie, men sveiper innom en mengde vitenskaper, filosofier og samfunnssyn, fra Platon til Obama. Det blir mye hopping og mange gjentakelser. Boken vil nok være mest interessant for dem som er opptatt av siste nytt innen human paleontologi.

  Hovedtesen er følgende: Det er nå godt underbygd at markedsliberalismen bygger på et feil menneskesyn. Mennesket er langt mer opptatt av samhold og empati enn av konkurranse. Det gjelder også andre store primater. Slike egenskaper synes å være så allmenne blant primatene at de må ha gitt utviklingsmessige fortrinn og er antakelig knyttet til gener. Men konkurranse finnes også, særlig blant hanner og særlig overfor folk fra andre stammer enn vår egen. Derfor tar Marx og de utopistiske sosialistene også feil.

  Dernest repeterer Corning en gammel sannhet fra Platon: Samfunn er en måte å leve på som skal sikre best mulig biologisk overlevelse. Det har landsmennene hans glemt, og det med katastrofale følger både for mange amerikanere og folk andre steder. Han definerer 14 basale behov som alle må få dekket for å leve et sosialt anstendig liv, og for å føre slekten videre. I penger synes det å bety en god del mer enn den nåværende norske sosialhjelpen. Et slikt program tror han at amerikanerne vil sette ut i livet, bare den normale, folkelige moralen får overtak på markedsliberalismen. Han skriver litt om makt, men ikke mye.

  Det er to gode poenger i teksten: moralens utviklingshistorie og samfunnet som et biososialt system. Boken kan ha interesse for alle som er opptatt av slike spørsmål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media