Om teknologi, kunnskap og klokskap

Oddvar Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Greene, Frederick L.

Heniford, B. Todd

Minimally invasive cancer management

2. utg. 380 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 130

ISBN 978-1-4419-1237-4

Laparoskopiske og andre minimalt invasive teknikker har endret det generelle kirurgiske landskapet vesentlig siden de første stegene fra rene diagnostiske prosedyrer til behandling ble tatt i siste halvdel av 1980-årene. Utviklingen har, av ulike grunner, gått noe tregere innen onkologisk kirurgi, men minimalt invasive metoder har fått stadig større utbredelse og betydning også der. Målet er trygge og komplette reseksjoner etter aksepterte onkologiske prinsipper som samtidig gir fordelene ved minimalt invasive metoder.

Minimally invasive cancer managment ble første gang utgitt i 2001 med utspring i det aktive miljøet ved Carolinas Medical Center (CMC) og med bidrag fra fremragende, hovedsakelig amerikanske, eksperter. Målsettingen, den gang som nå, har vært å gi en bred og oppdatert oversikt over minimalt invasive metoder for diagnostikk, ablasjon og ekstirpasjon av maligne svulster. Mange av forfatterne er skiftet ut siden førsteutgaven, men det er fortsatt sentrale fagfolk fra tunge amerikanske institusjoner som kommer til orde. En del av problemstillingene fra første utgave, f.eks. laparoskopisk tilgang ved tykktarmskreft, er i dag mer avklart. Andre spørsmål, f.eks. knyttet til torakoskopisk lungekirurgi eller laparoskopisk ventrikkel-, pancreas- og leverkirurgi, står fortsatt åpne.

Boken er delt inn i fem hoveddeler. I den innledende delen tar forfatterne for seg generelle onkologiske prinsipper, kreftbiologi og minimalt invasiv behandling, følger av pneumoperitoneum, bruk av energikilder (elektrokirurgi, ultralyd, radiofrekvens), tekniske forhold ved biopsering og stadiebestemmelse og bruk av ultralyd. De neste delene gjelder behandling av kreft i spiserør og magesekk, lever, galleveier og bukspyttkjertel og andre solide organer som milt, nyrer, binyrer, lunger, samt gynekologiske kreftformer. Kolorektal kreft er av en eller annen grunn omtalt i delen om kreft i lever, pancreas og galleganger. Det siste kapitlet er viet minimalt invasiv onkologisk kirurgi hos barn og ved brystkreft, samt bruk av vaktpostlymfeknutediagnostikk ved forskjellige kreftformer. Endoskopiske prosedyrer nevnes, og ablasjon av Barretts øsofagus og tidlig spiserørskreft samt transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) er viet egne kapitler.

Urologene vil sikkert savne et avsnitt om prostatakreft, en av lidelsene hvor minimalt invasive metoder har fått stor anvendelse. Bruk av robotsystemer er knapt nevnt.

Boken er solid og traust innbundet på «Springer-vis» og trykt på kvalitetspapir. Disposisjonen er oversiktlig og layouten tiltalende og leservennlig. Teksten er ledsaget av radiologiske bilder, peroperative fotografier og tegninger – for det meste strektegninger. Tabellene er oversiktlige og informative.

Noen innvendinger reises faktisk i et forord av Murray F. Brennan, en av nestorene i amerikansk onkologisk (åpen) kirurgi. Han anerkjenner forfatternes behandling av tekniske forhold, men etterlyser bl.a. et bredere perspektiv hvor metodenes plass i den totale behandlingen av den kreftsyke drøftes nærmere. Det er relevante og viktige synspunkter som imidlertid favner videre enn forfatternes uttrykte ambisjoner.

Etter min mening er dette en komprimert, balansert og oppdatert oversikt over et spennende felt, og det burde være av interesse både for entusiaster og etternølere.

En av redaktørene, Frederick L. Greene, avslutter med et lite gullkorn – kanskje til de ivrigste: «We must constantly be reminded that technology moves faster than knowledge, which, in turn, moves faster than wisdom.»

Anbefalte artikler