Oversiktlig, men mangelfullt om pediatri

Trine Tangeraas Om forfatteren
Artikkel

Rudolf, Mary

Lee, Tim

Levene, Malcolm

Paediatrics and child health

3. utg. 486 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 40

ISBN 978-1-4051-9474-7

Målgruppen er medisinstudenter, og formålet er å gi en praktisk tilnærming til faget. Layout er tiltalende og studentvennlig. Hvert kapittel starter med en oversikt over hva studenten bør tilegne seg av kunnskaper, etterfulgt av en kapittelspesifikk gjennomgang av anamnesespørsmål, kliniske undersøkelsesteknikker og videre undersøkelser og behandling. Teksten er lettlest og brytes av oppsummerende tabeller samt fargekodede bokser med nøkkelord og varselsymptomer/funn. I tillegg får leserne tilgang til en nettbasert utgave.

Det er en del fine fotografier som illustrerer typiske pediatriske tilstander. Spesielt hudkapitlet har mange fine fargebilder av vanlige hudsykdommer. Dessverre er det også en del dårlige utførte strektegninger som i liten grad bidrar til å forklare tilstandene eller undersøkelsene de er ment å illustrere.

Hovedankepunktet er at boken som lærebok for medisinstudenter ikke går tilstrekkelig i dybden. Patofysiologien bak de ulike sykdommene er sparsomt beskrevet. I tillegg er den lite oppdatert på flere vanlige pediatriske tilstander, for eksempel presenterer man fortsatt cøliaki kun som det gamle klassiske bildet med et dystrofisk barn med stor mage og diareer, enda det kliniske bildet er mye mer nyansert. Presentasjonen av vesikoureteral refluks er ufullstendig og misvisende. Kun refluksgrad 1 – 3 omtales, mens refluksgrad 4 – 5 er utelatt. Forfatteren av kapitlet mener at refluks grad 3 i regelen bør vurderes for kirurgi, noe som avviker fra vanlige anbefalinger.

Oppsummert er dette en lettlest lærebok i pediatri med tiltalende layout, men med varierende kvalitet på kapitlene. Styrken er den praktiske tilnærmingen til en del hverdagspediatriske tilstander, men det mangler beskrivelser av sykdomsmekanismer. I vrimmelen av tilgjengelige lærebøker om barnesykdommer er dette en bok som, tross sine nesten 500 sider, etter min mening likevel ikke evner å gi medisinstudenten tilstrekkelig kunnskap i faget pediatri.

Anbefalte artikler