Tar vare på legers helse

Øystein Melbø Christiansen Om forfatteren
Artikkel

European Association for Physicians’ Health (EAPH) har nylig avholdt sin tredje årlige konferanse.

«The officers». Fra v. Andrée Rochfort (Irland), Karin Isaksson Rø (Norge), Michael Peters (Storbritannia), Friedrich Wurst (Østerrike), Pilar Lusilla (Spania) og Olaf G. Aasland (Norge). Foto Øystein Melbø Christiansen

EAPH ble stiftet i Oslo i 2009 og 26. – 27. september arrangerte organisasjonen sin tredje årlige konferanse på Paracelsus Universitet i utkanten av Salzburg. Gjennom foredrag, rundebordssamtaler og gruppearbeid belyste man sentrale faktorer for legers helse. Årets samlende tema var noe som stadig oftere blir nevnt som et problem i samtaler med støttekolleger også i Norge: «Challenges of Change – How to survive in a rapidly changing workplace».

Temaet dekket både risikofaktorer, forebygging og behandling. Andre foredrag tok for seg legers helse og livsstil og jobbtilfredshet i forskjellige land, samt risikofaktorer, som for eksempel rusbruk i ulike livsfaser.

Et lovende, fremtidsrettet prosjekt med det fengende akronymet LUST (Lübeck University Students’ Trial), er et salutogeneseprogram (læren om hva som gir god helse) som skal gi medisinstudenter kunnskap og gode vaner, med bl.a. fysisk trening og «mindfullness» (oppmerksomt nærvær).

Storbritannia har nådd langt i å strukturere rehabilitering av helsepersonell som har falt ut av yrket som følge av for eksempel rusbruk og investerer inntil £500 000 per individ. Rasjonalet er at det kan koste fire ganger så mye å utdanne en ny spesialist med samme kompetanse.

I Spania har man gjennom Fundacio Galatea – en organisasjon som kun har som mål å arbeide til fordel for legers og annet helsepersonells helse – opprettet et eget hospital for leger i Catalonia. Norge får også stor oppmerksomhet, blant annet for arbeidet som utføres ved Villa Sana og i Legeforeningens forskningsinstitutt.

Det østerrikske vertskapet hadde sørget for en perfekt ramme, med gemyttlig atmosfære og rom for givende diskusjoner, men likevel med nøyaktig tidsstyring. Som vanlig ga også pausene og festmiddagen på Hotel Sächer viktig kunnskap. Nye bånd ble knyttet og gamle styrket. Den norske kontingenten var en av de største, med seks av 43 deltakere. I tillegg er to av de seks såkalte «officers» i den midlertidige ledelsen, norske.

Anbefalte artikler