LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

«Helsetjenestetilbudet må selvsagt være kunnskapsbasert. Men hvis det ikke samtidig er tillitsbasert, kan vi miste en solidarisk offentlig helsetjeneste»

Tillitsbasert medisin

Fødsler utenfor fødeavdeling

Seleksjon av fødende er vanskelig, og dramatiske hendelser under fødsel er vanskelig å forutse. Et ikke ubetydelig antall fødsler foregår utenfor fødeinstitusjon uten at dette var planlagt på forhånd. Av 429 slike fødsler i 2008, skjedde 194 i hjemmet og 189 under transport. Oppfølgingen av mor og barn er ulikt organisert og i liten grad formalisert. Dette viser en landsomfattende undersøkelse.

Prehospital fødselsomsorg

Prehospital fødselsomsorg i Norge

Håndgrep mot sfinkterruptur

Støtteteknikker for å beskytte perineum i fødselens sluttfase er omdiskutert, men ser nå ut til å ha blitt standardprosedyre ved de fleste norske fødeinstitusjoner. Dette gjør det vanskelig å gjennomføre sammenliknende studier mellom ulike tilnærminger.

Bruk av håndgrep for perineumstøtte ved norske fødeavdelinger

Varierende antibiotikapraksis ved keisersnitt

De fleste fødeavdelinger i Norge har skriftlige retningslinjer for bruk av antibiotikaprofylakse ved keisersnitt, men disse følges ikke alltid i praksis. Lokale retningslinjer er i hovedsak i tråd med gjeldende norske retningslinjer, som imidlertid avviker på viktige punkter fra konklusjonene i internasjonale systematiske oversiktsartikler.

Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt – retningslinjer ved norske fødeavdelinger

Mot et europeisk helsemarked

Et nytt EU-direktiv om pasienters rettigheter kan være et første skritt mot et felles europeisk marked for helsetjenester. Økt samarbeid, økt mobilitet over landegrenser og større valgfrihet for pasientene vil ha konsekvenser for norsk helsetjeneste og helsepolitikk.

Mot et europeisk helsemarked?

Anbefalte artikler