Kunngjøring:

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 17.10. 2011 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus som utdanningsinstitusjon i nyresykdommer i gruppe II.

Anbefalte artikler