Kort og klinisk om fedme og svangerskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Conway, Deborah L.

  Pregnancy in the obese woman

  Clinical management. 243 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 63

  ISBN 978-1-4051-9648-2

  Det store flertallet av gravide i Norge unngår å røyke og drikke alkohol. Samtidig med fallende prosent røykende har andelen gravide med betydelig overvekt økt dramatisk. I USA er nær 50 % av kvinner i fertil alder enten overvektige (BMI 25 – 30 kg/m²) eller fete (> 30 kg/m²). Norge følger etter. Samspillet mellom våre hedonistiske tendenser og krefter i våre omgivelser har fått nye følger med alvorlige helsemessige konsekvenser. For høyt inntak av kalorier i forhold til behovet er i et historisk perspektiv uovertruffen på populasjonsbasis. Fedmen regnes nå av mange å være en større risikofaktor for svangerskapskomplikasjoner enn røyking.

  Boken er en av flere nye bøker som dreier seg om svangerskap hos kvinner med fedme. Målgruppen er angitt å være travle klinikere. Det er 14 kapitler skrevet av ulike forfattere, blant dem kjente kapasiteter som Janet King og Hugh M. Ehrenberg. Kapitlene har preg av å være kortfattede oversiktsartikler med selekterte referanser. Det meste av informasjonen finnes i teksten, supplert med noen tabeller.

  Boken er klinisk rettet, og forfatterne berører lite fedmens biologi. Kapitlene dekker en rekke temaer fra psykologi, fysisk aktivitet, svangerskapsomsorg og fostervekst til operativ obstetrikk og bariatrisk kirurgi. Det sistnevnte temaet har fått relativt stor plass, men gir for den uinnvidde en god innføring. Ved morbid fedme synes bariatrisk kirurgi å redusere risikoen for alvorlige svangerskapskomplikasjoner.

  Et kapittel er viet forberedelse til svangerskap. Dette er kanskje det viktigste. Den metabolske tilstanden (dvs. graden av overvekt, fysisk form, glukoseintoleranse og dyslipidemi) som en kvinne befinner seg i ved konsepsjonstidspunktet, påvirker i avgjørende grad risikoen for svangerskapskomplikasjoner.

  Helsetilstanden hos fremtidens mødre har dessuten perspektiver langt utover selve svangerskapet. Mors ernæring og metabolske tilstand påvirker helsen til neste generasjon(er). Dette temaet, som har store perspektiver for forebyggende medisin, har fått svært liten plass. Det svekker en bok som omhandler et emne som i så stor grad dreier seg om et forebyggbart helseproblem.

  En del gjentakelser i de ulike kapitlene kunne med fordel vært redigert bort. Når en bok på 243 sider, inklusive referanser, skal dekke minst 14 temaer, vil rimeligvis hvert kapittel få et visst summarisk preg. Likevel er dette i det store og hele en god innføring i alle de problemene som knytter seg til overvekt og fedme hos gravide. Jeg kan anbefale den til alle som vil sette seg inn i temaet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media