Hva er kirurgisk kunnskap?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Shiralkar, Uttam

Smart surgeons – sharp decisions

Cognitive skills to avoid errors and achieve results.136 s, ill. Shrewsbury: TFM Publishing, 2011. Pris GBP 28

ISBN 978-1-903378-81-6

Denne boken har et allmenngyldig innhold, men er spesielt rettet mot kirurger. Forfatteren er en omskolert kirurg, som nå jobber som psykolog. Han søker å bevisstgjøre de mekanismene som leder mot de gode eller dårlige avgjørelsene i klinisk arbeid, og hvordan beslutninger tas. For å parafrasere teksten: En kirurg var misfornøyd med hvordan beskjeder ble gitt på operasjonsstuen og kalte til seg operasjonssykepleieren, ba henne lese på dørskiltet hva som sto der, hvorpå hun leste hans navn. Kirurgen sa at hun hadde gått glipp av det viktigste poenget, for bak navnet hans sto det MD (medical doctor) «and it stands for «Makes Decision»», noe som gjorde ham til kirurg. Han gjorde det klart for henne hvem som ga ordrer og tok avgjørelser i systemet.

God kirurgi handler 95 % om å treffe avgjørelser. Resten er avhengig av kirurgisk teknikk. På doktorskolen lærer man lite om hvordan man faktisk treffer gode avgjørelser, dette blir heller ikke undervist i spesialistutdanningen. Likevel må man som kliniker og kirurg treffe et hundretalls avgjørelser hver dag. De er ofte ikke basert på lærebøker, harde fakta eller eksakt tilgjengelig informasjon, men på magefølelse og intuisjon. I denne utgivelsen tar man for seg disse «myke» aspektene som er med på å avgjøre hvordan vi velger i det daglige – hvordan erfaring, følelser, underbevissthet og forventninger er med på å forme vår kliniske kunnskap. Ofte referert til som legekunst, er det disse faktorene som gjerne skiller en god fra en dårlig avgjørelse. Likevel er det en del mekanismer som man kan bli bevisst på.

Boken er delt inn i en rekke kapitler med kasuistikker og delte erfaringer, og forfatteren tar for seg den menneskelige faktoren, pasientsikkerhet og hvorfor gode kirurger tar dårlige avgjørelser. Boken er tidsriktig, og tematikken er aktuell (1). Den er ikke akademisk belastet og tung, men skrevet slik at faktisk også medisinstudenter vil ha glede av å lese den. Teksten er tydelig med en nesten muntlig fortellerstil og ikke lang. Forfatteren setter søkelyset på en del kanskje selvsagte ting som man vil kjenne igjen som erfaringsbasert kunnskap, magefølelse og intuisjon, men er like fullt nyttig og lettlest stoff.

Som kirurg er man alltid en del av et team med medspillere. Kirurgen «MD» nevnt ovenfor fikk besøk av operasjonssykepleieren dagen etterpå – hun ville forklare hvorfor ikke alltid ordrene hans ble utført, og ba ham lese på navneskiltet hennes. Han leste navnet hennes etterfulgt av forkortelsen RN (registered nurse). «Ja», sa sykepleieren, «det betyr nemlig «Reject Nonsense»». Boken anbefales.

Anbefalte artikler