Nye prognostiske markører for prostatakreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Markører for karvekst og celleadhesjon kan være nyttige prediktorer for tilbakefall og prognose ved prostatakreft.

Karsten Gravdal. Foto privat

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn i vestlige land. I de fleste tilfeller oppdages sykdommen tidlig, pga. målinger av prostataspesifikt antigen (PSA) i blod, og da er prognosen oftest god. I mange tilfeller overbehandles prostatakreft med kirurgi og stråling, noe som kan føre til unødvendig nedsatt livskvalitet hos mange pasienter. Det er behov for nye markører som kan forutsi klinisk utfall og prognose. Karsten Gravdals studier gir ny kunnskap om markører som er assosiert med kardanning i kreftsvulster.

– Kreftsvulster er avhengige av nydannede blodkar for å vokse. Vi har introdusert en ny metode for å måle dette – basert på nestin, som er en markør for umodne blodkar, og Ki-67, som er en markør for prolifererende celler. Uttrykk av nestin og Ki-67 var 4 – 5 ganger høyere i avansert prostatakreft enn i lokalisert kreft. I lokalisert kreft hadde uttrykk av nestin og Ki-67 signifikant betydning for tidsrom før biokjemisk residiv, tilbakefall og spredning til skjelettet, sier Gravdal.

– Internasjonalt forskes det på å finne effektiv behandling rettet mot karvekst. Målet er at slik behandling skal bremse vekst av svulster, spredning av sykdommen og vekst av dattersvulster. På sikt kan den nye metoden være nyttig for å kartlegge pasienter som er egnet for terapi rettet mot karvekst, sier han.

For å invadere og spre seg i kroppen må kreftceller endre på overflatemolekyler. Gravdals avhandling viser at nivåer av overflatemolekylene E-cadherin og N-cadherin har betydning for prognosen: Lave nivåer av E-cadherin kombinert med positiv N-cadherin var en uavhengig prediktor både for klinisk tilbakefall og biokjemisk residiv.

Disputas

Karsten Gravdal disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 28.9. 2011. Tittelen på avhandlingen er Angiogenesis and epithelial-mesenchymal transition in prostate cancer.


Biokjemisk residiv (biochemical failure): Tilbakefall av prostatakreft basert på måling av økt PSA-nivå.

Anbefalte artikler