Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det er fortsatt uklart hvor stor betydning kostfiber har for utvikling av divertikkelsykdom.

Illustrasjonsfoto Istockphoto

Fiberfattig diett og inntak av kjøtt har vært ansett som risikofaktorer for divertikkelsykdom, men dette har vært dårlig underbygd. Nå har engelske forskere undersøkt om det er en sammenheng mellom risiko for divertikkelsykdom og vegetardiett og inntak av kostfiber (1).

I den prospektive studien av rundt 47 000 britiske kvinner og menn rapporterte rundt 15 500 at de holdt seg til vegetardiett. Etter oppfølging i 11,6 år (gjennomsnitt) ble 812 tilfeller av divertikkelsykdom identifisert. Etter justering for konfunderende faktorer hadde vegetarianere 31 % lavere risiko for divertikkelsykdom enn kjøttspisere (RR 1,69; 95 % KI 0,55 – 0,86). Den kumulative sannsynligheten for sykehusinnleggelse eller død av divertikkelsykdom i alderen 50 – 70 år var 4,4 % for kjøttspisere og 3,0 % for vegetarianere. Det var dessuten invers assosiasjon mellom fiberinntak og divertikkelsykdom.

  1. Både forekomst av divertikler og inntak av fiber er vanskelig å kvantitere, sier professor Arnold Berstad ved Unger-Vetlesens forskningsinstitutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. – Divertikler gir få eller ingen symptomer, og hvor mye divertikler man finner, er avhengig av hvor ofte og grundig man blir undersøkt. I denne studien var vegetarianerne generelt mindre syke og følgelig trolig mindre undersøkt. Dette er en faktor det er vanskelig å korrigere for.

  2. Når forfatterne korrigerte for alt de kunne, var hyppigheten av divertikkelsykdom hos dem som spiste mye og hos dem som spise lite kjøtt, ikke lenger signifikant, mens effekten av fiber fortsatt var signifikant. Likevel er det usikkert om forskjellig fiberinntak er årsak til mindre divertikkelsykdom hos vegetarianere, sier Berstad.

Anbefalte artikler