()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alternativ behandling og folkemedisin blir brukt av diabetikere i Uganda, særlig av dem som føler at helsevesenet har sviktet.

  Dette er et av resultatene i en beskrivende studie gjennomført ved semistrukturerte kvalitative intervjuer av 16 kvinner og åtte menn, i alderen 25 – 70 år (1). Hensikten med studien var å undersøke ulike sider ved helseatferd samt gi innblikk i hvorvidt helseatferd påvirket den glykemiske kontrollen.

  I presentasjon av den kvalitative studien beskriver forfatterne at kvinner oppsøkte offentlig helsetjeneste i større grad enn menn, som derimot oftere hadde kontakt med privat helsetjeneste. Kvinner syntes også å være mer aktive i forhold til bruk av tradisjonelle healere og folkemedisin samt bruk av urter eller kosttilskudd.

  Årsaken til at de tok kontakt med helsevesenet var oftest alvorlige symptomer, inklusive omfattende leddsmerter, alvorlige infeksjoner, genitalia- og urinveisproblemer. Tendensen i det begrensede materialet var ifølge forfatterne at kvinner oppsøkte helsevesenet i større grad enn menn for hjelp til regulering av blodsukkernivået. Ikke sjelden var kontakten med helsevesenet forklart ut fra påtagelig tretthet/slitenhet, svimmelhet og besvimelse. Manglende effekt av naturmidler var også en viktig kontaktårsak.

  Man har begrenset kunnskap om helseatferd hos pasienter med diabetes mellitus, spesielt i utviklingsland. Denne kvalitative studien med relativt få deltakere og rekruttering etter snøballprinsippet har sine metodiske svakheter. Likevel er den et bidrag til å beskrive helseatferd hos diabetikere i u-land.

  Selv om studien peker på at kjønn, levekår og organisering av helsevesenet har betydning for om man søker helsetjenester, er det behov for nye studier for å kunne fastslå dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media