Minileder

Forsidebildet

Peter Kierulf
Laila Fure
Sverre Landaas

I dette nummeret

Nyheter

Jan Magnus Bjordal
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Oda Riska
Oda Riska
Kjetil Søreide

Medisin og vitenskap

Anne-Lise Bjørke Monsen
Roar Gjelsvik
Oddvar Kaarbøe
Hanne Husom Haukland
Sverre Sandberg
Roar Gjelsvik
Oddvar Kaarbøe
Hanne Husom Haukland
Anne-Lise Bjørke Monsen
Sverre Sandberg
Gernot Ernst
Ulf E. Kongsgaard
Trude Tangen Volla
Gry Stine Kopperud
Abdullah Cetinkaya
Carl Erik Næss
Ole Morten Rønning
Asbjørn Årøen

Perspektiv og debatt

Steinar Madsen
Bjørg Nitteberg-Sørensen
Cecilie Harviken
Hilde Samdal
Per-Olav Roksvaag
Roar Gjelsvik
Oddvar Kaarbøe
Hanne Husom Haukland
Anne-Lise Bjørke Monsen
Sverre Sandberg
Eirin Lorentzen
Charlotte Haug
Anna Haug
Olav Albert Christophersen
Per Nortvedt
Kristin Halvorsen
Georg Bollig
Jon Henrik Laake
Svein Haavik,
Anne Marie Horn,
Kari Svane Mellbye,
Inge Kjønniksen,
Anne Gerd Granås
Svein Haavik
Anne Mari Horn
Kari Svane Mellbye
Inge Kjønniksen
Anne Gerd Granås
Marit Tveito
Johanne Sundby
Torstein Schrøder Hansen
Øystein Petter Nygaard
Ingvard Wilhelmsen
Per Koren Solvang
Jon Arne Søreide

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Anne Winsnes Rødland
Lisbet T. Kongsvik
Bjørn Moum
Olav Sandstad
Cecilie Bakken

Oss imellom

På tampen