Trives som leger i Norge

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

Bedre arbeidsbetingelser er en av hovedårsakene til at tyske leger har flyttet til Norge.

Det går frem av resultatene i en diplomoppgave av Christian Schuricht ved Universitetet i Heidelberg. Schuricht har i tilknytning til diplomoppgaven gjennomført en spørreundersøkelse blant tyske leger i Norge.

Selv om legene oppga flere grunner for å ha emigrert til Norge, var noen viktigere enn andre. Det gjaldt spesielt at leger i Norge har bedre arbeidsbetingelser enn leger i Tyskland. De tyske legene syntes det var svært positivt at leger som arbeider i Norge har regulerte og kortere arbeidsdager, og dermed mer fritid.

Samtidig var flere av legene mindre tilfreds med arbeidsmiljøet i tyske sykehus. De mente at det flatere hierarkiet i norske sykehus gir bedre arbeidsmiljø.

Det ble også påpekt at Norge har en barne- og familievennlig politikk, med blant annet god barnehagedekning og barselpermisjon for både mor og far. Det gjør det lettere å forene jobb med familie, mente legene.

I 2004 passerte Tyskland Sverige som det landet som har det største antallet statsborgere som er leger, i Norge. I dag er det 758 tyske statsborgere blant leger under 67 år, og det er fortsatt leger fra Tyskland som øker absolutt mest i antall. 474 av de tyske legene har norsk spesialistgodkjenning, en andel som er høyere enn blant de norske statsborgerne. Ellers er Tyskland fortsatt det landet som flest norske leger utdannet i utlandet har sin utdannelse fra, selv om Ungarn og Polen kanskje vil kunne overta denne posisjonen i fremtiden.

Anbefalte artikler