En tryggere turnustjeneste

Torstein Schrøder Hansen Om forfatteren
Artikkel

L, Aabakken

B, Bendz

Turnuslegeboka

4. utg. 416 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2007. Pris NOK 300

ISBN 978-82-99-35687-9

Turnuslegeboka har siden første utgivelse i 1991 gitt landets turnusleger en hendig oversikt over generelle prosedyrer ved en rekke sykdomstilstander. Den medisinske utviklingen har ført til at tredje utgave fra 1998 også er blitt utdatert. Nå foreligger en ny, revidert versjon med oppdaterte prosedyrer, klar til å hjelpe nyutdannede turnusleger og medisinstudenter i sykehusarbeid.

Aabakken redigerte første utgave like etter sin egen turnustjenste på sykehuset i Volda, og boken ble fort populær blant turnusleger og medisinstudenter over hele landet. Redaktørene Aabakken og Bendz er begge overleger, men skriver at de med en ny utgivelse fortsatt ønsker å gi den ferske turnuslegen en tryggere start på en fase som kan oppleves bekymringsfull for mange. Intensjonen blir utvilsomt oppfylt.

Boken er et hendig oppslagsverk og dekker de fleste vanlige sykdomstilstander man ser i norske sykehus. Tilstandene beskrives kort med typisk sykehistorie og klinisk bilde, og det er lagt stor vekt på hva som bør gjøres av videre undersøkelser og behandling. Mange medisinske prosedyrer som turnusleger gjerne vil møte i sykehuset, er beskrevet – alt fra innleggelse av venekanyle til leverbiopsi. Ikke minst finnes gode og kortfattede lister over hva man bør huske når man tar opp og skriver journaler, også innenfor spesifikke organområder og ved preoperative vurderinger.

Layout er blitt litt spenstigere fra forrige utgave, og kapitlet om skader har fått flere gode illustrasjoner. Med mye kunnskap puttet inn i en liten bok, er en liten skrift beregnet på unge og friske øyne. Man kunne kanskje ønsket seg en organindeks i bokkanten som ville gjøre det enda enklere å slå opp, men det gode innholdet gjør slike savn knapt verdt å nevne.

Kun de færreste turnusleger har følelsen av å ha full kontroll over hele det medisinske pensum og er klar til å ta enhver medisinsk utfordring på strak arm. For de fleste vil det derfor oppleves litt tryggere å ha Turnuslegeboka lett tilgjengelig i frakkelommen.

Anbefalte artikler