Jan Magnus Bjordal Om forfatteren
Artikkel

Kombinasjonen av laserbehandling og eksentrisk trening kan gi raskere bedring enn eksentrisk trening alene. Det viser en norsk-gresk studie.

Akillestendinopati er en tilstand som ofte rammer idrettsutøvere og mosjonister og kjennetegnes ved hevelse i akillessenen og smerte under belastning. I løpet av det siste tiåret har eksentrisk trening blitt en gullstandard i behandling av tendinopatier. Men det tar ofte 2 – 3 måneder før man blir bedre. Sammen med greske forskere har Institutt for fysioterapi ved Høyskolen i Bergen undersøkt om infrarød lavenergilaserbehandling gitt samtidig med eksentrisk trening kan gi raskere effekt (1).

52 mosjonister med akillestendinopati av minst seks måneders varighet ble randomisert til 12 behandlinger med enten placebolaser eller aktiv laser (60 mW/cm² og 5,4 joules), samtidig som de gjennomførte 32 økter med eksentrisk trening i løpet av åtte uker. Laserdoseringen ble valgt på bakgrunn av laboratoriestudier som fant et terapeutisk vindu for antiinflammatoriske og tilhelende effekter av laserbehandling ved tendinopatier.

Pasienter som fikk behandling med aktiv laser samtidig med eksentrisk trening, fikk tilnærmet samme reduksjon i det primære utfallsmålet – smerteintensitet under fysisk aktivitet, målt på 100 mm visuell analog skala etter fire uker – som placebogruppen fikk etter 12 uker (26,2 mm versus 28,8 mm). Også sekundære utfallsmål som morgenstivhet, palpasjonsømhet, krepitasjon og aktiv dorsalfleksjon viste signifikant bedre resultater for lasergruppen ved alle måletidspunkter i behandlingsperioden på åtte uker. Resultatene forble signifikant bedre i alle utfallsmål også fire uker etter avsluttet behandling i gruppen som fikk aktiv laserbehandling.

Tidligere negative resultater med laserbehandling mot tendinopati kan forklares med dosering utenfor det terapeutiske vinduet og komedisinering med kortikosteroider som delvis blokkerer lasereffektene.

Anbefalte artikler