Legeforeningen i mediene

Artikkel

Voksentoppen, spesialsykehuset for barn med alvorlig astma og allergi, foreslås flyttet til og innlemmet i Rikshospitalet som en del av innsparingstiltakene. Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI) reagerer, og mener tilbudet til barna blir innskrenket.

Torgeir Storaas, leder i NFAI, er redd for at en flytting av senteret betyr at kompetansen spres i alle retninger og at det vil bli vanskelig å samle denne kunnskapen senere. – Institusjonen har gitt et helt nødvendig tilbud til barn fra hele landet med de mest kompliserte sykdommene innen fagområdet. Disse vil nå få en sterk innskrenkning i tilbudet, sier han.

Dagbladet 1.3. 2008

– Det nye systemet for blåresepter vil skape kaos på apoteker, ramaskrik fra pasienter og køer på legekontorene, mener Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening. 3. mars ble det innført et helt nytt system for behandling av medisiner på blå resept. – Nyordningen vil garantert føre til frustrasjon hos en stor gruppe pasienter, særlig i startfasen når alt skal inn i nye former, og den vil dessuten skape mye merarbeid for fastlegene, sier Ramstad til Bergens Tidende. Han setter også spørsmålstegn ved pasientenes sikkerhet og forholdet til kravet om konfidensialitet.

Bergens Tidende 3.3. 2008

Mannspanelet mener menn tar for lite ansvar for egen helse, og vil innføre helsekontroller tilsvarende EU-kontrollene for gamle biler. De foreslår helsesjekk av menn hvert femte år. – Den vil ikke være obligatorisk, men skal fungere som en påminnelse om at det er på tide å sjekke at maskineriet fungerer som det skal, sier Arild Stokkan-Grande, leder av mannspanelet til VG.

Torunn Janbu tror ikke generelle «screeningkontroller» vil ha den ønskede effekten.

– Vi er positive til alle tiltak som kan bidra til å bedre menns helse, men det er viktig at de tiltak som blir satt i verk har en dokumentert effekt, sier legepresidenten. Hun understreker at det er høyst usikkert at eventuelle sykdommer blir oppdaget på tidligere stadium dersom ikke kontrollene er målrettet nok.

www.vg.no/helse 3.3. 2008

Anbefalte artikler