Kun varme har effekt ved akutte ryggsmerter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En rekke ikke-farmakologiske tiltak er forsøkt ved lave ryggsmerter, men det er bare varmebehandling som har godt dokumentert effekt.

Elektrisk varmepute. Foto Tidsskriftet

Dokumentasjonen for en rekke ikke-farmakologiske tiltak ved korsryggssmerter ble gjennomgått av et ekspertpanel innkalt av American Pain Society og American College of Physicians (1). Det gjaldt bl.a. akupunktur, ryggskoler, psykologiske intervensjoner, treningsterapi, massasje, fysioterapi og yoga.

For subakutt eller kronisk smerte over fire ukers varighet, var det god dokumentasjon for at kognitiv terapi, trening, spinal manipulering og interdisiplinær rehabilitering hadde effekt. Men for akutte smerter av mindre enn fire ukers varighet var det bare overfladisk varmebehandling som hadde dokumentert god effekt.

– Dokumentasjonen viser litt andre resultater enn det vi har beskrevet i våre nasjonale retningslinjer for korsryggssmerter i 2007 (2). Der skriver vi at varmeteppe kan forsøkes ved akutte korsryggssmerter, men dokumentasjonen er begrenset til én enkelt studie, sier professor Even Lærum ved Formidlingsenheten, Bevegelsesdivisjonen, Ullevål universitetssykehus.

– Vårt litteratursøk ble avsluttet i september 2005 og nye studier er kommet til. Det er derfor mulig at vi må revidere retningslinjene på dette punktet ved neste utgivelse, sier Lærum.

Anbefalte artikler